Ogromna pożyczka dla PLAY na unowocześnienie sieci komórkowej

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Ogromna pożyczka dla PLAY na unowocześnienie sieci komórkowej

14 stycznia 2022 r. PLAY zawarł z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę kredytową na kwotę 470 milionów złotych.

 

Środki z Umowy Kredytowej zostaną wykorzystane przez Play na sfinansowanie inwestycji w zwiększenia przepustowości i unowocześnienie sieci komórkowej.

 

Cel finansowania określony w Umowie wspiera takie projekty Unii Europejskiej jak „ 2025 Gigabit Society”, poświęcone wyeliminowaniu terytorialnych nierówności w dostępnie do szybkiej sieci szerokopasmowej oraz cyberbezpieczeństwo i cele transformacji cyfrowej ogłoszone w „ 2030 EU Digital Compass”.

 

Pożyczka zostanie wypłacona w maksymalnie 9 transzach w trakcie dwuletniego okresu dostępności. Spłata Pożyczki nastąpi w jednej racie po 6 latach od uruchomienia lub w równych ratach w ciągu 10 lat od uruchomienia z uwzględnieniem 3 letniego okresu karencji. Transze kredytu będą oprocentowane wg stałej lub zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: