PLAY w I kw. zwiększył przychody i zysk - spadła liczba klientów prepaid

Newsy
Opinie: 0

PLAY podał swoje wyniki za I kw. 2018 r.

Przychody operatora urosły o 3.6% do 1,64 mld zł.

EBITDA urosła o 1.3% do 510.2 mln zł.

Wskaźnik Adjusted EBITDA spadł o 8.1% do 518.4 mln.

Jedym z powodów był negatywny wpływ regulacji RLAH. Play ocenił go na 34.2 mln zł (wzrost kosztów roamingu).

Marża EBITDA nieznacznie spadła do 31.2%.

Zysk netto urósł z 18.5 mln rok wcześniej do 152.9 mln zł.

PLAY w I kw. netto stracił 44 tys. kart SIM, ale był to wynik masowych wyłączeń kart prepaid (minus 204 tys.). Baza postpaid urosła o 160 tys. kart (rok wcześniej o 316 tys.).

Komentarz Prezesa spółki P4 Sp. z o.o. na temat wyników osiągniętych w I kw. 2018 r.:

„Pierwszy kwartał 2018 r. był zadowalający dla Play pod względem operacyjnym. Odnotowaliśmy stabilizację średniego przychodu na użytkownika (ARPU), co wraz ze wzrostem bazy abonentów kontraktowych przełożyło się na wzrost przychodów z usług o 6,4% rok-do-roku. Pomimo negatywnego wpływu regulacji RLAH, wygenerowaliśmy wysoki wynik netto w kwocie 153 mln zł, co stanowi wzrost o >>100% w porównaniu z I kw. 2017 r. Z powodzeniem zwiększyliśmy udział klientów kontraktowych w naszej bazie do poziomu 63,2%, co jest zgodne silnym zaangażowaniem Spółki w proces budowania wartości bazy klientów.

Jak podkreślono powyżej, oczekujemy, że 2018 będzie rokiem przejściowym dla Play ze względu na: (1) negatywny wpływ regulacji Roam-Like-At-Home, przede wszystkim w pierwszej połowie 2018 r., oraz (2) wpływ budowania sieci na terenie całego kraju. Wzrost przychodów operacyjnych (+3,6% r/r) został częściowo skompensowany wymienionymi powyżej kosztami. Z tego względu skorygowany wskaźnik EBITDA wyniósł 518 mln zł, co stanowi spadek o 8,1% rok-do-roku. Solidne wyniki Spółki przełożyły się na znaczny wzrost wskaźnika wolnych przepływów gotówkowych do kapitału własnego (z wyłączeniem płatności leasingowych) do poziomu 117 mln zł w porównaniu do I kw. 2017 r., kiedy to wskaźnik był ujemny na poziomie 140 mln zł. Spółka odnotowała znaczny wzrost wyniku netto oraz zysku na akcję w porównaniu z I kw. 2017 r., odpowiednio do poziomu 153 mln zł oraz 0,60 zł.

Złożyliśmy wniosek o dopłaty do roamingu i w dniu 15 stycznia 2018 r. otrzymaliśmy pozytywną decyzję od UKE. W styczniu 2018 r. ogłosiliśmy szereg zmian w nowych ofertach, które weszły w życie na początku marca 2018 r. Na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, spółka PLAY zmieniła mechanizm ofert roamingowych dla nowych klientów usług kontraktowych oraz przedpłaconych a także dla klientów przedłużających umowy. Oczekujemy, że na przestrzeni roku 2018 częściowo skompensujemy negatywny wpływ RLAH. Negatywny wpływ RLAH, wyliczony jako zmiana w przychodach z roamingu międzynarodowego oraz kosztów roamingu międzynarodowego, wyniósł 34.2 mln zł w Q1 2018.

W ramach realizacji naszej strategii sprzedaży usług dodanych, uruchomiliśmy mobilną platformę ubezpieczeniową, odnotowujemy również pozytywne wyniki sprzedaży ubezpieczeń urządzeń mobilnych. Ponadto, w I kw. 2018 r. wprowadziliśmy na rynek innowacyjną ofertę pre-paid,  której rejestracja następuje wyłącznie poprzez aplikację Play24, co wspiera realizację naszej strategii sprzedaży za pośrednictwem kanałów digitalowych.”

Jørgen Bang-Jensen

Dane operacyjne

KPI     2016   2017   2018
  Unit   Q1 Q2 Q3 Q4   Q1 Q2 Q3 Q4   Q1
Reported subscribers '000   14 420 14 617 14 639 14 414   14 342 14 484 14 889 15 219   15 176
Contract '000   7 341 7 629 7 999 8 366   8 682 8 942 9 203 9 430   9 590
Prepaid '000   7 079 6 988 6 640 6 048   5 660 5 542 5 686 5 789   5 586
                           
Active subscribers '000   11 458 11 551 11 672 12 011   11 943 12 195 12 354 12 394   12 386
Contract '000   7 181 7 411 7 702 7 984   8 173 8 335 8 490 8 628   8 735
Prepaid '000   4 277 4 140 3 970 4 027   3 770 3 860 3 864 3 766   3 651
                           
Net additions '000   270 197 22 -225   -72 142 404 331   -44
Contract '000   271 288 370 367   316 260 261 227   160
Prepaid '000   -1 -91 -348 -592   -388 -118 143 104   -204
                           
Churn1 %   3,4% 3,5% 3,3% 3,4%   3,1% 2,1% 1,6% 1,6%   2,1%
Contract %   0,7% 0,7% 0,7% 0,6%   0,7% 0,7% 0,8% 0,8%   0,8%
Prepaid %   6,1% 6,4% 6,3% 6,9%   6,7% 4,4% 3,1% 2,9%   4,5%
                           
ARPU2 PLN   30,5 31,0 31,8 32,2   31,0 32,3 32,3 32,3   31,8
Contract PLN   39,0 39,0 39,0 39,4   38,2 38,5 38,6 38,1   37,5
Prepaid PLN   16,4 17,1 18,1 17,8   16,3 18,7 18,7 19,1   18,5
                           
Data usage per subscriber2 MB   2 476 2 523 2 740 3 335   3 602 3 909 4 151 4 791   5 060
Contract MB   3 214 3 240 3 433 4 039   4 404 4 747 5 039 5 824   6 123
Prepaid MB   1 257 1 275 1 430 1 941   1 959 2 095 2 234 2 474   2 560
                           
unit SAC cash                          
Contract PLN   377 379 348 322   313 338 370 377   342
Prepaid PLN   4 4 4 3   4 5 6 6   7
unit SRC cash PLN   405 368 348 339   324 324 349 356   308

 

Prezentacja:

Materiały dodatkowe:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: