Dobre newsy dla pracowników Orange - będą podwyżki

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Dobre newsy dla pracowników Orange - będą podwyżki

OMPT NSZZ „Solidarność” podał, że 5 lutego zakończyły się rozmowy płacowe na temat wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pracowników Orange Polska S.A. w roku 2021. Rozmowy podjęto z inicjatywy związku.

Zgodnie z Umową Społeczną wysokość środków finansowych przeznaczonych na podwyżki miała wynieść nie mniej niż 3,5% środków przeznaczonych na wynagrodzenia z umów o pracę pracowników na dzień 31 stycznia w roku, w którym dokonywana jest podwyżka.

 

Podwyżki będą miały charakter indywidualny i będą realizowane w oparciu o zasady ustalone w polityce wynagradzania.

 

Początkowo podwyżki miały obejmować nie mniej niż 40% pracowników, a minimalna jej wysokość wynosić 150 zł.

W wyniku negocjacji uzgodniono:

  • wzrost od 1 sierpnia 2021 r. środków finansowych na podwyżki w wys. 3,8%,
  • minimalna podwyżka wyniesie 160 zł,
  • podwyżkami zostanie objętych nie mniej niż 50% pracowników.

 

Tryb przyznawania podwyżek oraz proces odwoławczy będzie analogiczny jak w latach poprzednich.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: