Podwyżki i zwolnienia w Orange mogą być później - Solidarność walczy też o adresy osób na kwarantannie

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Podwyżki i zwolnienia w Orange mogą być później - Solidarność walczy też o adresy osób na kwarantannie

OMPT NSZZ Solidarność twierdzi, że wśród zatrudnionych u operatorów szczególnie zagrożeni są pracownicy, którzy wykonują nowe instalacje lub naprawy w domach klientów. Dla pełnego bezpieczeństwa wykonywanej pracy, oprócz środków ochrony osobistej, niezbędna jest im wiedza na temat lokalizacji zamieszkanych przez osoby objęte kwarantanną. Związek za pośrednictwem Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ Solidarność wystąpił do Ministra Zdrowia o rozszerzenie podmiotów uprawnionych do udostępniania danych o osobach objętych obowiązkową kwarantanną o operatorów telekomunikacyjnych.

Obniżenie wynagrodzeń pracownikom spółek General Property (zarządzanie nieruchomościami) i OPCO (zarządzanie nieruchomościami), bez konsultacji ze związkami i przed wprowadzeniem pakietu antykryzysowego, uznano na działanie na granicy prawa. Według Solidarności, nie do przyjęcia i nieetyczne były naciski kadry zarządzającej na pracowników, celem wymuszenia zgody pracowników na obniżki w trybie porozumienia stron, w tym w stosunku do pracowników w okresie przedemerytalnym.

Solidarność popiera inicjatywę przesunięcia terminu odejść części pracowników Orange, którzy przewidywani byli do redukcji w drugim półroczu 2020 r. W związku ze zwolnieniem części pracowników salonów ze świadczenia pracy (z galerii handlowych), przy zachowaniu wysokości wynagrodzenia oraz możliwością przesunięcia ww. zwolnień, pracodawca może przesunąć termin podwyżek zaplanowanych na 1 lipca br.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: