Grupa CP: Polkomtel w 2016 r. zapłacił 80 mln CIT

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0

Grupa Cyfrowy Polsat przygotowała specjalny komentarz do opublikowanej w ostatnich dniach przez Ministerstwo Finansów informacji o wielkości podatków CIT płaconych przez największe firmy w Polsce.

Z danymi Ministerstwo Finansów można zapoznać się tutaj

Komentarz Grupy Cyfrowy Polsat dotyczy wyników spółki Polkomtel. Oto jego pełna treść:

Grupa Cyfrowy Polsat, której częścią jest Polkomtel, operator sieci Plus, zgodnie z publikowanymi cyklicznie sprawozdaniami, zapłaciła w 2016 roku podatek dochodowy w wysokości niemal 300 milionów złotych, z czego wysokość podatku Polkomtelu wpłacona do budżetu państwa wyniosła ponad 80 milionów złotych. Wspomniane niemal 300 milionów złotych zapłacone przez naszą Grupę czyni z nas jednego z największych płatników podatków wśród polskich firm. Dodatkowo informujemy, że zgodnie ze Sprawozdaniem Finansowym za rok 2016 (zbadanym przez niezależnego biegłego rewidenta), Polkomtel nie miał 807 milionów złotych straty finansowej, ale zysk finansowy wynoszący ponad 380 milionów złotych.

To, co chcielibyśmy podkreślić to fakt, że prawie 300 mln złotych to suma, jaka została realnie zapłacona przez Grupę Cyfrowy Polsat i można ją znaleźć w naszym sprawozdaniu finansowym w Skonsolidowanym Rachunku Przepływów Pieniężnych w rubryce "Podatek dochodowy zapłacony". Nie chcemy komentować danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów ani wchodzić w szczegóły składanych deklaracji podatkowych i wykazywanych w nich pozycji oraz skomplikowanych przepisów księgowo-finansowych. Najistotniejsza jest bowiem realna kwota kilkuset milionów złotych zapłaconych w roku 2016 przez naszą Grupę z tytułu podatku dochodowego.

Wszystkie dane dotyczące naszych finansów znajdują się w publikowanych cyklicznie sprawozdaniach finansowych, gdzie można bez problemu znaleźć dane, które podaliśmy powyżej.

Chcielibyśmy również dodać, że w 2017 roku suma wpłaconych przez Grupę Cyfrowy Polsat danin publicznych na rzecz państwa wyniosła ponad 700 milionów złotych.

Opinie:

Rekomendowane: