Polkomtel - wyniki w III kw. 2010 r.

Newsy
Żródło: KGHM
Opinie: 0

Dane finansowe Polkomtel S.A. w III kw. 2010 r.:

 

za 3 miesiące
kończący się
30 września 2010

za 9 miesięcy
kończący się
30 września 2010

za 3 miesiące
kończący się
30 września 2009

za 9 miesięcy
kończący się
30 września 2009

Przychody ze sprzedaży

1 961 093

5 726 909

1 959 740

5 921 983

Wynik na sprzedaży

472 214

1 300 505

448 775

1 316 188

Zysk z działalności operacyjnej

483 915

1 333 439

431 588

1 285 565

EBITDA

812 108

2 332 522

758 542

2 254 809

Zysk przed opodatkowaniem

461 768

1 247 677

421 349

1 160 259

Zysk netto

371 087

1 007 452

337 841

930 615

Za trzy kwartały 2010 r. Polkomtel S.A. uzyskała przychody ze sprzedaży o 3,3 % niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk netto spółki za III kwartały 2010 r. był wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego o 8,3 %, tj. o 76 837 tys. zł. We wrześniu 2010 r. Rada Nadzorcza Polkomtel S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2010 r., na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30 czerwca 2010 r. Wysokość uchwalonej zaliczki wynosi 317 545 tys. zł, z czego KGHM Polska Miedź S.A. otrzyma proporcjonalnie do udziału kwotę 77 455 tys. zł. Termin wypłaty zaliczki na dywidendę ustalono na dzień 4 listopada 2010 r.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: