W Orange będą podwyżki

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Przynajmniej 50 procent pracowników Orange otrzyma podwyżkę

19 lutego 2024 roku doszło do zawarcia uzgodnienia między reprezentacją związków zawodowych a zarządem Orange Polska.

Kluczowe elementy porozumienia to:

1. Podwyżki wynagrodzeń: zgodnie z Umową Społeczną na lata 2024-2025, ustalono, że środki finansowe przeznaczone na podwyżki w roku 2024 wyniosą 7% całkowitych wynagrodzeń zasadniczych pracowników objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy na dzień 31.01.2024 r. Realizacja podwyżek zaplanowana jest na dzień 1 sierpnia 2024 roku, przy czym uzgodniono, że co najmniej 50% pracowników otrzyma podwyżkę. Minimalna kwota podwyżki ustalona została na poziomie 350 złotych brutto.

2. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze: w Orange Polska zostało ustalone na poziomie 4300 złotych brutto od 1 stycznia 2024 roku. Każdy pracownik może otrzymać podwyżkę w ramach procesu podwyżkowego niezależnie od podwyżki wynikającej z tytułu wyrównania do przyjętego minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w OPL.

Podwyżki będą przyznawane na podstawie oceny pracy, z uwzględnieniem kryteriów, takich jak realizacja zadań, kompetencje, zaangażowanie z uwzględnieniem pracowników, którzy mając dobre wyniki nie otrzymali podwyżki w ciągu ostatnich dwóch lat. 

Wprowadzono też możliwość odwołania się od decyzji dotyczącej podwyżek.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: