“Przyszłość telekomunikacji w Polsce...." - relacja z konferencji

Newsy
Opinie: 0

Przyszłość telekomunikacji w Polsce. Współpraca międzyoperatorska w świetle nowego Prawa telekomunikacyjnego” – to hasło konferencji, która odbyła się 7 marca br. podczas Międzynarodowych Targów Łączności INTERTELECOM 2001. Panel dyskusyjny zorganizowała redakcja miesięcznika INFOTEL przy współudziale DIALOGU i Instytutu Prawa Telekomunikacyjnego.  

Ustawa Prawo telekomunikacyjne obowiązuje od początku tego roku, a mimo to rząd zgłosił już do niej poprawki. Z całą pewnością należy liczyć się z kolejnymi projektami zmian w ustawie. W tej sytuacji głównym przedmiotem konferencji zorganizowanej w Łodzi stał się IV dział Prawa telekomunikacyjnego “Łączenie sieci telekomunikacyjnych i współpraca operatorów”. Celem panelu było ustalenie wniosków z praktyki, postulatów do nowelizacji ustawy w tym zakresie oraz sprecyzowanie przepisów wykonawczych. Konferencja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem uczestników Intertelecomu. W wypełnionej po brzegi sali seminaryjnej, ponad 80 osób przysłuchiwało się dyskusji.

Grzegorz Kantowicz, redaktor naczelny INFOTELA – w imieniu organizatorów – powitał uczestników konferencji. W panelu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Łączności, Urzędu Regulacji Telekomunikacji, operatorów telekomunikacyjnych – TP SA, Dialog, Era GSM, Idea oraz Instytutu Prawa Telekomunikacyjnego.  Moderatorem konferencji był prof. Stanisław Piątek z Uniwersytetu Warszawskiego.

Stanisław Piątek dokonał omówienia ustawowego reżimu połączeń sieci.

Dyskusję podzielono na dwie części. Pierwsza służyła ustaleniu podstawowych faktów związanych z działalnością instytucji i firm reprezentowanych przez uczestników panelu. Druga dotyczyła natomiast problemów związanych z łączeniem sieci w świetle zapisów ustawy Prawa telekomunikacyjnego.

Przedstawiciela Ministerstwa Łączności pytano o to, kiedy wydane zostaną rozporządzenia dotyczące kryteriów ustalania udziału operatora w rynku, wykonywania obowiązków związanych z łączeniem sieci, rozliczeń międzyoperatorskich oraz jakie zasady obowiązywać będą do czasu opracowania tych rozporządzeń.

 

Poruszono także kwestię relacji kompetencyjnych występujących pomiędzy URT a Ministerstwem Łączności. Dociekano także czy URT egzekwować będzie zapisy rozporządzeń o interconnection z 1999 roku.

Przedstawiciel TP SA wskazał na niejasną obecnie pozycję tego operatora na rynku, gdyż tylko domyślać się można, że „chyba uzyska status operatora dominującego”, choć bez prawomocnej decyzji z uprawnień tych korzystać nie może.

Przedstawiciele pozostałych operatorów określili stan połączeń ich sieci z sieciami różnych kategorii. Mówili też o potrzebie modyfikacji obecnych warunków umów interconnectowych i stawek rozliczeniowych. Osobny problem stanowi nierozstrzygnięty sposób rozliczeń roamingu krajowego, co będzie miało znaczenie przy wprowadzaniu UMTS.

Najwięcej kontrowersji wzbudzały zapisy artykułu 57, 83, 84 Prawa telekomunikacyjnego (dotyczące kryteriów wyłonienia operatora publicznego oraz  wydawania decyzji o połączeniu sieci).

 

W wyniku interesującej i wielowątkowej dyskusji sformułowano najważniejsze opinie:

- wyrażono niezadowolenie z trwającego stanu niepewności prawnej uniemożliwiającej rozsądne planowanie działalności firm operatorskich. Domagano się wskazania osób odpowiedzialnych za zaistnienie takiej sytuacji;

- apelowano do Ministerstwa Łączności o kategoryczne przyspieszenie prac nad aktami wykonawczymi do nowego Prawa telekomunikacyjnego;

- wskazywano na istotne dla dalszych decyzji o współpracy międzyoperatorskiej szybkie wyłonienie operatora o dominującej i znaczącej pozycji na danym obszarze w świetle art. 57 Prawa telekomunikacyjnego;

- z niepokojem konstatowano, że ukształtowanie nowych przepisów wykonawczych oraz określenie odniesień do obecnie obowiązujących rozporządzeń — które po wprowadzeniu nowego Prawa nie straciły swej aktualności – rozciągnie się na co najmniej 2 lata. Postulowano więc przygotowanie strategii na okres przejściowy oraz określenie, jakie przepisy i zasady są obowiązujące oraz wyznaczać mają reguły postępowania operatorów w kontekście art. 150 Prawa telekomunikacyjnego (zachowanie w mocy obowiązujących przepisów do czasu wydania nowych aktów wykonawczych). W przeciwnym razie obecna sytuacja niepewności prawnej doprowadzi do zamrożenia rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: