Redge Technologies tłumaczy dlaczego padł streaming gali Clout MMA

Newsy
Opinie: 0
Redge Technologies tłumaczy dlaczego padł streaming gali Clout MMA

Redge Technologies zgodnie z przewidywaniami przygotowało obszerny komentarz dotyczący realizacji streamingu z ostatniej gali Clout MMA. Organizatorzy gali zarzucali spółce, że źle przygotowała platformę streamingową, która nie potrafiła należycie obsłużyć tak wielu użytkowników jednocześnie. Można o tym przeczytać tutaj

Poniżej pełna treść wyjaśnień Redge Technologies dotyczących realizacji streamingu z gali Clout MMA.

KOMENTARZ SPÓŁKI REDGE TECHNOLOGIES

Niniejszym stanowczo oświadczamy, że jako podmiot profesjonalny obsługujący platformy OTT posiadające sumarycznie blisko 20 mln użytkowników końcowych, nasze przygotowania do transmisji gali CloutMMA 2 były prowadzone z należytą starannością i zaangażowaniem. Do realizacji projektu wyznaczony został doświadczony zespół około 30 osób oraz kilka zewnętrznych podmiotów, odpowiedzialnych za niezależne testy wydajnościowe i odpornościowe. Testy te potwierdziły gotowość przyjęcia ruchu kilkukrotnie większego, niż planowany. Również, ze względu na duże ryzyko wystąpienia ataków typu DDoS, skorzystaliśmy z globalnego dostawcy usług ochrony przed tego typu atakami, w uzupełnieniu do naszego własnego mechanizmu ochrony przed tego typu atakami.

Problemy z dostępnością ze stabilnością transmisji obserwowane w trakcie gali dotknęły około 25% bazy użytkowników końcowych platformy i miały charakter splotu kilku okoliczności.

Platforma wykorzystywała cztery niezależne systemy CDN, w tym trzy systemy CDN dostarczone przez renomowane, zewnętrzne podmioty, a jeden - obsługiwany bezpośrednio przez Redge Technologies. W trakcie trwania gali, żaden z zewnętrznych systemów nie działał prawidłowo:

  • CDN #1 - przeciążeniu i awarii uległa warstwa redirektorów CDN, co spowodowało niedostępność usługi przed ponad 50 minut; nawet po przywróceniu funkcjonalności warstwy redirektorów, manifesty DASH były w losowy sposób uszkadzane;
  • CDN #2 - operator zaskoczony skalą i charakterystyką ruchu wprowadził sztuczny limit pojemności w wysokości 150 Gbit/s;
  • CDN #3 - efektywność cache (cache hit ratio) była bardzo niewielka, a zatem ponad 90% ruchu trafiała do naszego systemu origin;

Ponadto, około godziny 20:30, w wyniku krótkotrwałej przerwy transmisji na YouTube, bardzo duża grupa użytkowników próbowała się jednocześnie zalogować na portal PPV. Ten ruch został zdiagnozowany przez zewnętrzną usługę ochrony przed atakami DDoS jako atak, co skutkowało automatycznym blokowaniem niektórych zapytań. Problem został niezwłocznie rozwiązany przez dostawcę tej usługi, którego pracownicy również brali udział w spotkaniu nadzorującym wydarzenie.

Redge Technologies niezwłocznie podjęło działania zmierzające do wyjaśnienia technicznych przyczyn nieprawidłowego działania zewnętrznych systemów CDN we współpracy z ich dostawcami. Jednocześnie, nie zamierzamy komentować oświadczenia organizatora wydarzenia Clout MMA, które to uważamy za nierzetelne, nieodpowiedzialne i godzące w dobre imię Redge Technologies. W tym zakresie zostały już podjęte stosowne kroki prawne.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: