Redukcja kosztów utrzymania sprzętu IT w Netii

Newsy
Żródło: HICRON
Opinie: 0

Konsultanci HICRON zamodelowali i wdrożyli rozwiązanie optymalizujące wykorzystanie sprzętu IT w Netii.

Podstawowym celem przedsięwzięcia było zwiększenie oszczędności Netia SA poprzez redukcję zapasów sprzętu telekomunikacyjnego. Konsultanci HICRON pomogli w realizacji celu, integrując aplikację Lotus Notes z systemem SAP oraz przeprowadzając odpowiednie zmiany w systemie. To pozwoliło zwiększyć przejrzystość informacji w firmie na temat ilości, rodzaju i stopnia wykorzystania sprzętu IT, przyczyniając się do obniżenia kosztów jego użycia.

Kluczowym elementem projektu było usprawnienie procesu rezerwacji sprzętu telekomunikacyjnego. Do rejestrowania zapotrzebowań, pracownicy Netia SA korzystali z zewnętrznej aplikacji Lotus Notes połączonej z systemem SAP. Ich dostęp do informacji na temat stanów magazynowych czy etapu realizacji zlecenia był jednak ograniczony. Eksperci HICRON rozszerzyli interfejs między systemem SAP a Lotus Notes, zaprojektowali także logikę tworzenia dokumentów takich jak zapotrzebowania zakupu, i rezerwacje magazynowe. W ten sposób pracownicy firmy, chcąc zarezerwować dany sprzęt, składają dyspozycję w systemie Lotus Notes wskazując na rodzaj sprzętu i definiując okres jego rezerwacji. Informacja jest zapisywana automatycznie w systemie SAP. Korzystając z Lotus Notes pracownicy mogą również sprawdzić aktualny stan realizacji zamówienia oraz dostępność urządzeń.

Współpraca firm nad realizacją projektu rozpoczęła się na początku 2008 roku, kiedy przedstawiciele Netia SA poprosili konsultantów HICRON Consulting o opracowanie koncepcji rezerwacji sprzętu na zapasach wolnych. Po zatwierdzeniu koncepcji w sierpniu 2008 roku ogłoszono przetarg na jej realizację. Najbardziej atrakcyjną ofertą okazała się zaproponowana przez twórców koncepcji. Pod koniec sierpnia 2009 roku, po trwających ponad 2 miesiące pracach, nastąpiło uruchomienie rozwiązania. W pracach nad koncepcją i wdrożeniem rozwiązania brało udział łącznie pięciu przedstawicieli spółek HICRON i HICRON Consulting.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: