Wystartował rządowy Rejestr Danych Kontaktowych - można dodawać swój telefon i e-mail

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Rejestr Danych Kontaktowych

Jeśli chcesz mieć pewność, że urząd ma twój aktualny numer telefon i adres e-mail to możesz je przekazać do Rejestru Danych Kontaktowych (RDK).

Dzięki temu urzędnik w ważnych sprawach zamiast wysyłać pismo będzie mógł zadzwonić lub wysłać maila.

Przekazanie danych do RDK jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne. Zadaniem Rejestru jest ułatwienie kontaktu urzędników z obywatelami po to, by usprawnić realizację usług i umożliwić szybką komunikację.

Do tej pory przepisy na to nie pozwalały – urzędnik mógł skorzystać np. z numeru telefonu, ale tylko do realizacji sprawy, do której numer został podany. W każdym innym przypadku do dyspozycji zostawała mu „tradycyjna”, papierowa forma komunikacji.

Dodatkowo, dzięki RDK urzędy - z wyprzedzeniem - będą mogły informować np. o kończącym się terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego, o przysługujących nam świadczeniach, czy zbliżającym się terminie obowiązkowego badania technicznego samochodu.

Na podane adres email i numer telefonu nie będą przekazywane żadne oficjalne dokumenty. Rejestr służy wyłącznie powiadamianiu. Dane kontaktowe mogą być wykorzystywane jedynie do informowania obywatela o sprawach administracyjnych.

Do RDK mają dostęp wyłącznie uprawnieni i przeszkoleni urzędnicy (do dnia uruchomienia RDK ponad 2000 pracowników urzędów uzyskało odpowiednie certyfikaty).

Dane z RDK można w każdej chwili zmienić lub usunąć.

RDK nie będzie używane do rozsyłania informacji marketingowych ani reklam.

Usługa jest bezpłatna. 

Jak przekazać dane do Rejestru Danych Kontaktowych?

Jeśli chcecie zrobić to online – wystarczy skorzystać z usługi Skorzystaj z Rejestru Danych Kontaktowych (RDK). By to zrobić, będziecie potrzebowali profilu zaufanego.

Swoje dane możecie przekazać do RDK także offline, czyli wypełniając formularz dostępny w każdym urzędzie gminy.

Przykładowe informacje dostępne dzięki dodaniu swoich danych kontaktowych do RDK:

  • dokumenty gotowe do odbioru
  • rozpatrzenie złożonych wniosków
  • potrzeba uzupełnienia dokumentów lub potrzeba dodatkowych informacji

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: