Rozmawiaj 100 minut gratis

Newsy
Żródło: El-Net
Opinie: 0

Warunki promocji "Darmowe el-minuty

 • Promocja obejmuje osoby fizyczne, osoby prawne i przedsiębiorców, którzy w czasie jej trwania zawrą z Regionalnymi Sieciami Telekomunikacyjnymi El-Net Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, Oddziałem w Warszawie, zwaną dalej el umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych stając się jednocześnie Abonentem el. 

 • Niniejsza oferta ograniczona jest terytorialnie. el zastrzega sobie prawo do zastosowania promocji "Darmowe el-minuty" tylko w stosunku do posesji podłączonych do sieci el. 

 • Promocja polega na uprawnieniu osoby stającej się Abonentem el, w ramach pierwszego przyłączenia do sieci el, do bezpłatnego wykorzystania łącznie 100 (stu) minut połączeń
   - lokalnych - wewnątrz sieci el lub/i 
   - strefowych - do sieci innych operatorów telefonii stacjonarnej w granicach strefy numeracyjnej 0-22 lub/i 
   - międzymiastowych - poprzez sieci operatorów międzystrefowych do abonenta końcowego w granicach obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. 
  Minuty te zostaną rozliczone w kolejności ich przyrastania na jednym, wybranym przez Abonenta numerze telefonicznym w sieci el, zgodnie z kategoriami połączeń wymienionymi w pkt. a) - pkt. c), począwszy od momentu wykonania z wymienionego numeru, pierwszego połączenia lokalnego lub strefowego lub międzymiastowego zarejestrowanego na centrali telefonicznej el, aż do momentu wyczerpania limitu stu minut, jednak nie dłużej niż przez dwa kolejne miesiące kalendarzowe licząc od końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło przyłączenie danego numeru do sieci el. Po wyczerpaniu limitu stu darmowych minut lub po upływie okresu przewidzianego na skorzystanie z tego limitu i określonego w zdaniu powyżej, do wszelkich połączeń wykonywanych z wybranego przez Abonenta w ramach niniejszej promocji numeru telefonicznego w sieci el, stosuje się aktualnie obowiązujący cennik powszechnych usług telekomunikacyjnych świadczonych przez el. 

 • Promocja "Darmowe el-minuty" dotyczy połączeń telefonicznych zrealizowanych w ruchu automatycznym.

 • Bezpłatny limit stu minut połączeń nie obejmuje połączeń realizowanych do sieci teleinformatycznych (0-20).

 • Promocja trwa od 01.07.2001 do odwołania. 

 • Do świadczenia usług w ramach umów zawartych w promocji "Darmowe el-minuty" zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia telekomunikacyjnych usług powszechnych przez el oraz cennik powszechnych usług telekomunikacyjnych świadczonych przez el. 

 • Zawarcie umowy w promocji "Darmowe el-minuty" nie wyklucza zastosowania promocji "eldorado" oraz preferencji dla użytkowników oferty zintegrowanej el - Aster City - Aster City Net.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: