Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku - raport UKE

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 1

Raporty z badania konsumenckiego "Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku. Klienci indywidualni i instytucjonalni" przeprowadzonego na zlecenie UKE:

Głównym celem badania było poznanie opinii konsumentów indywidualnych i biznesowych w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz ocena preferencji konsumentów. Szczegółowe cele badawcze zostały określone w ramach:

1. telefonii stacjonarnej,
2. telefonii ruchomej,
3. dostępu do Internetu,
4. zakresu odbioru telewizji,
5. ogólnej oceny rynku telekomunikacyjnego,
6. podstawowej informacji o ankietowanych (wykształcenie, zatrudnienie, dochody).

Wnioski dotyczące klientów indywidualnych
Wyniki badania wskazują na wysoki stopień nasycenia usługami telekomunikacyjnymi. Telefon, niezależnie od wykorzystywanej w tym celu technologii, posiada zdecydowana większość badanych (94,4%).
Zarówno telefon stacjonarny, jak i komórkowy posiada 32,6% respondentów. Nieco ponad połowa badanych użytkuje tylko telefon komórkowy. Co dziesiąta osoba posiada sam telefon stacjonarny. Tylko 5,6% ankietowanych nie posiada żadnego aparatu.

RYNEK TELEFONII STACJONARNEJ:

W 2010 roku 43,1% Polaków deklarowało posiadanie telefonu stacjonarnego we własnym gospodarstwie domowym.
Najwyższe wskazania znajomości spontanicznej spośród operatorów telefonii stacjonarnej zanotowała Telekomunikacja Polska (94,2%). Drugim, dobrze znanym operatorem jest Netia, wymieniana przez ponad połowę badanych (53,1%). Kolejnym rozpoznawanym dostawcą jest Telefonia Dialog, wskazywana przez ok. jedną czwartą respondentów (24,2%).
Pierwsze miejsce pod względem liczby abonentów zajmuje Telekomunikacja Polska, która jest podstawowym operatorem dla 67,9% respondentów posiadających telefon stacjonarny. Żaden z pozostałych operatorów nie przekracza progu 13%.
Wyniki sondażu wskazują na dość wysoką satysfakcję klientów z usług świadczonych przez operatorów telefonii stacjonarnej. Średnie oceny wynoszą: TP - 3,9 oraz Dialog i Netia po 4,0 (na pięciostopniowej skali satysfakcji
Główną przyczyną nieposiadania telefonu stacjonarnego wg badanych było wykorzystywanie telefonu komórkowego (70,0%). Wśród innych wymienianych powodów znalazł się element cenowy: 28,3% badanych nie posiadających telefonu stacjonarnego twierdzi, że jest on za drogi.
Średnia miesięczna opłata za telefon stacjonarny w gospodarstwie domowym wynosi około 65,7 złotych. Najliczniejszą grupę posiadaczy telefonów stacjonarnych stanowią osoby płacące rachunki od 51 do 100 złotych miesięcznie (45,4%).

RYNEK TELEFONII RUCHOMEJ:

84,0% Polaków deklaruje posiadanie telefonu komórkowego. Nasycenie indywidualnego rynku telekomunikacyjnego usługą telefonii komórkowej jest więc o 43 punkty procentowe większe niż nasycenie usługą telefonii stacjonarnej.
Znajomość spontaniczna trzech największych marek telefonii komórkowej jest na podobnym poziomie: Era (82,8%), Orange (81,1%) oraz Plus (77,7%). Ponad połowa respondentów zna operatora sieci Play (61,2%).
Badani najczęściej korzystają z usług operatora sieci Orange - 37,5% badanych. Duży odsetek ankietowanych posiada telefony komórkowe w sieciach Era (33,1%) oraz Plus (24,6%).
Połączenia głosowe są najczęściej wykorzystywaną formą komunikacji w telefonii ruchomej. Na pierwszym miejscu wymienia je 85,2% badanych. Popularną formą, z której korzystają osoby posiadające telefon komórkowy są usługi SMS. Na pierwszym miejscu stawia je 16,3% badanych. Nadal niewielkim zainteresowaniem cieszą się usługi MMS i transmisji danych, której wykorzystywanie deklaruje 0,8% badanych.
Całkowita średnia miesięczna opłata za korzystanie z telefonu komórkowego jest znacznie wyższa w przypadku osób płacących abonament (75 PLN), niż użytkowników kart pre-paid (41 PLN), czy mix (45 PLN).

RYNEK INTERNETOWY:

Większość gospodarstw domowych (61,5%) deklaruje posiadanie w swoim gospodarstwie domowym komputera. Z kolei (86,1%) gospodarstw domowych posiadających komputer ma w domu dostęp do sieci Internet.
Większość Polaków korzystała z sieci Internet w ciągu ostatniego miesiąca (56,3%), z czego najwięcej osób łączyło się z siecią we własnym domu (87%) lub w pracy (39,5%).
Polscy użytkownicy Internetu, którzy korzystali z niego w ciągu ostatniego miesiąca, deklarują wysoką częstotliwość korzystania z medium - 71,4% korzysta z Internetu codziennie.
Zdecydowana większość osób, które korzystają z Internetu w domu, posiada stałe łącze, głównie dostęp szerokopasmowy. ¼ badanych (25,4%) posiada dostęp poprzez łącze o prędkości od 1 Mb/s do 1,99 Mb/s, a 27% korzysta z łącza o przepustowości od 2 do 5,99 Mb/s.
Na rynku komunikatorów internetowych najczęściej wykorzystywanym jest środkiem komunikacji jest Gadu-Gadu (86,7%), natomiast w grupie komunikatorów głosowych Skype (71,8%).

RYNEK TELEWIZYJNY:

Ponad jedna trzecia respondentów (34,8%) korzysta z telewizji kablowej, a 33,1% posiada telewizję satelitarną. Jedna trzecia (31,0%) korzysta z telewizji analogowej przez odbiór naziemny za pomocą tradycyjnej anteny, pozostali respondenci korzysta z telewizji cyfrowej naziemnej.
Średnia miesięczna opłata za korzystanie z telewizji wynosi 45 zł.
Dwie trzecie badanych (72,1%) deklaruje zadowolenie ze swojego dostawcy telewizji.

Wnioski dotyczące klientów instytucjonalnych

Wyniki badania wskazują, że znacząca większość badanych firm (60,3%) użytkuje zarówno telefony stacjonarne, jak i komórkowe. Zdecydowanie mniejszy odsetek firm korzysta wyłącznie z telefonów stacjonarnych (8,3%) lub komórkowych (31,5%).

RYNEK TELEFONII STACJONARNEJ:

Operatorem telefonii stacjonarnej, z usług którego przede wszystkim korzystają firmy jest TP - wymieniana przez prawie cztery piąte (79,6%) badanych firm. Z operatorów konkurencyjnych istotny udział w rynku odnotowuje Netia. Z jej usług korzysta 10,9% badanych firm. Telefonia Dialog uzyskała znikomy udział - 2,9%.
Średni miesięczny rachunek za korzystanie z telefonów wszystkich badanych operatorów wynosi ok. 181 zł. Natomiast średni miesięczny rachunek za korzystanie z telefonów u operatora TP jest prawie identyczny i wynosi 180 zł.
Poziom satysfakcji z dwóch operatorów (TP i Netia) - których ocenili badani - jest wysoki. 88,5% badanych wystawia TP ocenę „dobrą" i „bardzo dobrą". W przypadku Netii oceny takie wystawia 86,7%.

RYNEK TELEFONII RUCHOMEJ:

Wśród firm, które korzystają z operatorów telefonii komórkowej najczęściej wymieniani są operatorzy sieci: Orange (korzysta z niej 44,1% badanych firm) oraz Era (30,8%). Natomiast z usług sieci Plus korzysta 22,3%, zaś telefon w sieci Play ma 10,1% badanych firm.
W badanych firmach najczęściej korzysta się z jednego lub dwóch telefonów komórkowych. Z jednego telefonu korzysta 40 - 49%, natomiast dwa telefony wykorzystuje od 28 - 33% firm (w zależności od operatora, z usług którego korzysta badana firma). Z trzech telefonów korzysta 11 - 15% firm. Korzystanie ze znacznej liczby telefonów komórkowych (4 i więcej telefonów) najczęściej deklarowali klienci Ery (11,5%) i Orange (9,3%). Najwyższą średnią ilość telefonów komórkowych (2,26) deklarują klienci Ery.
Średni miesięczny rachunek za usługi operatorów komórkowych jest dość zróżnicowany: klienci biznesowi Orange miesięcznie średnio płacą za rachunek 264,5 zł, klienci Plusa - 215,1 zł, klienci Ery - 199,6 zł, a klienci Play - 179 zł.
Poziom satysfakcji z obsługi firm przez operatorów komórkowych jest wysoki - na wszystkich badanych wymiarach operatorzy oceniani są powyżej średniej 4,0 w pięciostopniowej skali satysfakcji.

RYNEK INTERNETOWY

W ponad połowie (59%) badanych firm pracownicy wykorzystują komputery stacjonarne. W 42% firm pracownicy korzystają z komputerów przenośnych (laptopów).
91,1% firm posiadających komputery posiada również dostęp do Internetu. W 80,1% przypadków posiadany Internet to stały stacjonarny dostęp. Ze stałego mobilnego Internetu korzysta 15% firm. Firmy głównie wykorzystują dwa rodzaje prędkości łącz: od 1 do 1,99 Mb/s (34,3% wskazań) i od 2 do 5,99 Mb/s (35,3% wskazań).
Średnie miesięczne wydatki na Internet w firmach wynoszą 97 zł.
Zdecydowana większość klientów (88,8%) określiła swoje zadowolenie z dostawcy usług internetowych jako dobre lub bardzo dobre.
Poniżej publikujemy pełne wyniki badania „Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 r."

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz
  • Users Avatars Mini
    travis pisze: 2010-12-28 16:52
    Interesujące zestawienie, zwłaszcza jeśli chodzi o internet, można powiedzieć, że prawie wszędzie tam gdzie są możliwości techniczne na dostęp do internetu jest sieć. Teraz tylko pytanie czy za sprawą pokrywania przez TP białych plam, promocji na neostadę z różnymi dodatkami czy ekspansji sieci kablowych
    0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: