Sąd zarejestrował zastaw na aktywach PTC - komunikat

Newsy
Żródło: Era
Opinie: 0

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. ogłosiła w dniu dzisiejszym (26 kwietnia br.), że zastaw na majątku firmy został zarejestrowany przez Warszawski Sąd Rejestrowy.
W dniu 24 kwietnia 2001 , Sąd Rejestrowy w Warszawie zakończył procedurę rejestracji zastawu na większości aktywów PTC na rzecz Deutsche Bank Polska S.A. 
Zastaw na aktywach PTC jest gwarancją kredytu udzielonego w lutym 2001 o wartości 650 milionów Euro. Kredyt ten jest największą pożyczką syndykowaną w historii bankowości w Polsce. Procedura rejestracji zastawu na aktywach spółki została dokonana zgodnie z zapisami zawartymi w umowie kredytowej przewidującej ostateczny termin rejestracji zastawu na dzień 2 maja 2001.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: