Strategia Netii do 2020 roku

Newsy
Żródło: Netia
Opinie: 1

Netia opublikowała główne założenia strategii operacyjnej do 2020 roku wraz z długoterminową prognozą finansową oraz przyjętą polityką dystrybucji środków do akcjonariuszy ("Strategia 2020").

Obecnie realizowana przez Spółkę strategia, przyjęta w 2007 roku, z późniejszymi zmianami, obejmuje swoim horyzontem okres do 2012 roku.

W wyniku przeprowadzonych analiz nad strategią na dalsze lata, których celem było rozpoznanie nowych szans i potencjalnych zagrożeń rynkowych spowodowanych zmianami zachodzącymi w środowisku telekomunikacyjnym, Spółka podtrzymuje uprzednio opublikowaną prognozę średnioterminową do 2012 roku, w tym cel pozyskania 1 miliona klientów szerokopasmowych. Równocześnie, Netia przedstawiła założenia Strategii 2020, do wdrożenia której będzie się przygotowywać przez najbliższe 24 miesiące.

Jon Eastick, członek zarządu - główny dyrektor finansowy Netii Mirosław Godlewski, prezes zarządu Netii

Misja

Dostarczamy świat on-line

Wizja

Do 2020 roku Netia, w rentowny sposób, osiągnie pozycję Nr 1 w obszarze usług on-line w Polsce, poprzez:

 • dostarczanie zintegrowanych i łatwych w użyciu rozwiązań

 • oferowanie Klientom najwyższej jakości obsługi

 • zespół pracowników z pasją, inspirowanych wartościami Firmy

Główne założenia strategii

1. Osiągnięcie pozycji lidera w Polsce jako kompleksowy dostawca usług on-line, dostarczającego zintegrowane i przyjazne użytkownikowi rozwiązania, oferującego najwyższą jakość usług i obsługi klienta w oparciu o zespół pracowników z pasją, którzy są inspirowani wartościami Firmy;
2. Koncentracja na powiększaniu bazy klienckiej Netii i jej wartości poprzez dostarczanie zintegrowanych usług telekomunikacyjnych i rozwiązań multimedialnych końcowym użytkownikom, przy jednoczesnym zaoferowaniu najwyższego, wyróżniającego Spółkę na rynku poziomu obsługi klienta;
3. Wykorzystywanie infrastruktury dostępu nowej generacji (NGA) do wspierania rozwoju i dostarczania klientom Netii innowacyjnych, wysokiej jakości i przyjaznych użytkownikowi usług;
4. Zakończenie budowy infrastruktury LLU wraz z selektywną modernizacją sieci miedzianej do potrzeb NGA i komercyjnym wdrożeniem usług TV, co pozwoli Netii zaoferować zintegrowaną ofertę produktową 3play+, podnoszącą wartość klienta i poziom jego doświadczeń w relacjach z firmą;
5. Kontynuowanie działalności na bazie dostępu regulowanego poprzez poszukiwanie nowych klientów indywidualnych i równoczesne utrzymywanie koncentracji na tradycyjnie wysoko efektywnym segmencie klientów biznesowych;
6. Koncentracja na możliwościach przeprowadzenia akwizycji, w tym sieci ethernetowych oraz zwłaszcza na transakcjach o charakterze przełomowym, podnoszących wycenę Spółki;
7. Osiąganie ‘najlepszych w segmencie’ wyników finansowych i operacyjnych wśród porównywalnych spółek europejskich, co będzie stanowiło główny długoterminowym cel Netii, realizowany poprzez wzrost udziału w rynku i podnoszenie rentowności.

Długoterminowa prognoza finansowa

Poniżej Netia przedstawia długoterminową prognozę finansową na lata 2012-20201:

 • Wzrost łącznego udziału2 w rynku usług stacjonarnych z poziomu 11,5% do co najmniej 15%;

 • Oczekiwany wzrost przychodów ponad 2% w skali roku skutkujący wzrostem udziału w wartości rynku;

 • Marża EBITDA utrzymana w przedziale 26% – 28%;

 • Relacja nakładów inwestycyjnych do przychodów w trakcie modernizacji sieci (w latach 2011 – 2013) utrzymana poniżej 15%, malejąca następnie (w latach 2014-2020) do 10% – 12%;

 • Marża OpFCF w relacji do przychodów powyżej 10% przez cały okres prognozy.

1 Powyższa prognoza nie uwzględnia wpływu potencjalnych przełomowych akwizycji.
2 Średni udział w łącznym rynku stacjonarnych usług głosowych i szerokopasmowych w Polsce.

Podstawą prognozy są dotychczasowe wyniki finansowe Spółki oraz analizy polskiego i międzynarodowego rynku telekomunikacyjnego przeprowadzane przez Zarząd. Głównym założeniem prognozy jest pełna i terminowa realizacja przez Spółkę obecnej strategii i nowoprzyjętej Strategii 2020.

Netia jednocześnie informuje, że będzie monitorowała możliwości realizacji prognozowanych wyników w układzie kwartalnym - po zakończeniu danego kwartału roku obrotowego. Ocena realizacji prognozowanych wyników oraz ewentualnie ich korekta zostanie dokonana po zakończeniu danego kwartału roku obrotowego, którego dotyczą prognozowane wyniki w oparciu o analizę przychodów ze sprzedaży, poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz liczby klientów usług szerokopasmowych, a także uwarunkowań regulacyjnych na polskim rynku telekomunikacyjnym.

Kluczowe elementy polityki dystrybucji środków do akcjonariuszy Netii

 • Zarząd zamierza przedstawić propozycję zwrócenia akcjonariuszom nadwyżki środków finansowych ponad poziom 300 mln PLN ‘funduszu akwizycyjnego’ w formie wykupu akcji własnych i/lub dywidendy;

 • ile Zarząd uzna, że okoliczności nie pozwalają już dłużej na przeprowadzenie istotnych akwizycji o charakterze konsolidacyjnym, zaproponuje zwrot akcjonariuszom objętej ‘funduszem akwizycyjnym’ kwoty 300 mln PLN.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  tkubon pisze: 2011-01-13 13:25
  może lepiej najpierw zająć się bardziej przyziemnymi sprawami jak np. totalny burdel i bałagan na infonetii spowodowany konsultantami, którzy nic nie wiedzą (jacyś dorywczy studenci tam pracują), akwizytorami, którzy fałszują umowy i tym, że jak się kupuje 2Mbps to ma być 2Mbps, a nie w porywach 1,5Mbps, mimo, że na tej samej centrali TP od TP i innych operatorów np. Multimo net chodzi zawsze pełną parą. To powinny być realne założenia, bo na razie Netia to naprawdę uryna jeśli chodzi o net
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: