SunTech wdroży systemu EnerGis Telecom w Polkomtelu

Newsy
Żródło: Parkiet, SunTech
Opinie: 3

SunTech, warszawski producent oprogramowania, podpisał kontrakt na opracowanie i wdrożenie systemu konfiguracji zasobów sieciowych EnerGis Telecom w Polkomtelu. Spółka nie podała wartości kontraktu.

 

EnerGis Telecom to system przeznaczony do kompleksowego, strategicznego zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi. System może stanowić platformę integracji różnorodnych specjalizowanych systemów zarządzania, utrzymania i projektowania sieci wykorzystywanych w różnych pionach przedsiębiorstwa.
Integracja systemów realizowana jest na poziomie informacyjnym poprzez zdefiniowanie wspólnego dla wszystkich integrowanych systemów modelu informacyjnego i odwzorowanie go w bazie danych. Model informacyjny przyjęty w systemie EnerGis Telecom jest modelem obiektowym zgodnym z zaleceniami TMN. Obiektowe podejście do modelowania informacji pozwala na budowanie bardzo złożonych i elastycznych modeli informacyjnych.
Na system EnerGis Telecom składa się szeroki wachlarz zintegrowanych produktów pokrywających następujące obszary zarządzania operatorskim przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym: 

  • Billing i Obsługa Klienta 

  • Inwentaryzacja i Paszportyzacja Sieci 

  • Planowanie i Analiza Sieci 

  • Centrum Zarządzania Siecią 

 

W każdym z tych obszarów system oferuje możliwość elastycznego wykorzystywania najnowszych metod wizualizacji i komunikacji, takich jak systemy GIS, interaktywne systemy telefoniczne i faksowe, systemy internetowe czy też rozwiązania oparte o SMS i WAP. Oferowane oprogramowanie udostępnia zintegrowane mechanizmy komunikacji bardzo istotne w budowaniu pozycji rynkowej operatora.

Opinie:

Opinie archiwalne (3):

Komentuj

Komentarze / 3

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: