TEMPO w NOM 1044

Newsy
Żródło: NOM
Opinie: 4
Opinie: 4

17 stycznia 2005 roku NOM wprowadził w ramach promocji nowy plan taryfowy TEMPO – dla klienta biznesowego. Plan ten zawiera stałe stawki przez całą dobę na połączenia międzystrefowe, na komórki i międzynarodowe.

Plan TEMPO przeznaczony jest dla nowych Klientów, którzy w ramach promocji podpiszą Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z NOM w okresie od dnia 17 stycznia do 31 marca 2005 roku. Z planu tego mogą skorzystać również obecni Abonenci NOM na zasadach określonych w Regulaminie Promocji.

Korzystając z planu taryfowego TEMPO koszty połączeń mogą być mniejsze:

 • międzymiastowych o 52%*

 • międzynarodowych o 58%*

 • do sieci komórkowych o 10%*

* w porównaniu do planu standardowego u operatora o znaczącej pozycji rynkowej na dzień 17 stycznia 2005

Charakterystyka planu taryfowego TEMPO:

 • jedna stawka przez całą dobę dla połączeń międzystrefowych, jedynie 19 gr netto za minutę rozmowy (23 gr brutto),

 • jedna stawka przez całą dobę na połączenia do polskich sieci komórkowych,

 • atrakcyjne ceny na połączenia międzynarodowe, już od 50 gr netto za minutę w 1 Strefie,

 • naliczanie sekundowe – rzeczywisty czas rozmowy, rozliczany co do sekundy,

 • opłata minimalna 220 zł netto (268,40 zł brutto),

 • brak dodatkowych kosztów (brak abonamentu, opłat za aktywację i opłat za rozpoczęcie połączenia).

I. Warunki uczestnictwa w "Promocji TEMPO"

1. "Promocję TEMPO" organizuje "Niezależny Operator Międzystrefowy" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 183, zwana dalej "NOM".
2. "Promocja TEMPO" obejmuje osoby i podmioty:
a) zwane dalej "Abonentami NOM", które są Abonentami NOM na dzień 17 stycznia 2005 r. oraz które podpiszą Aneks do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z NOM zwany dalej "Aneksem" w okresie od dnia 17 stycznia 2005 r. do dnia 31 marca 2005 r. (włącznie), przyjmując jako podstawę rozliczeń promocyjny plan taryfowy TEMPO określony w "Promocyjnym Cenniku Usług Świadczonych przez NOM Sp. z o.o." zwanym dalej "Cennikiem". Dopuszczalną formą jest złożenie podpisu na Oświadczeniu o zmianie planu taryfowego przesłanym do NOM w formie pisemnej, zwanym dalej "Oświadczeniem". Podpisanie Aneksu lub złożenie Oświadczenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział Abonenta NOM w "Promocji TEMPO".

b) zwane dalej "Klientami", które są abonentami Telekomunikacji Polskiej S.A. i które nie były Abonentami NOM na dzień 17 stycznia 2005 r. oraz które podpiszą na czas nieokreślony Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z NOM, zwaną dalej "Umową" w okresie od dnia 17 stycznia 2005 r. do dnia 31 marca 2005 r. (włącznie) i złożą zlecenie preselekcji (na połączenia krajowe i międzynarodowe), przyjmując jako podstawę rozliczeń plan taryfowy TEMPO określony w "Cenniku". Zawarcie z NOM Umowy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział Klienta w "Promocji TEMPO".

II. Zasady "Promocji TEMPO"

1. "Promocja TEMPO" trwa od dnia 17 stycznia 2005 r. do dnia 31 marca 2005 r. ("Okres Trwania Promocji") i dotyczy przyjęcia przez Abonenta NOM lub Klienta jako podstawy rozliczeń usług telekomunikacyjnych z NOM promocyjnego planu taryfowego TEMPO.
2. W przypadku Umów i Aneksów zawieranych w trybie korespondencyjnym oraz przesłanych Oświadczeń, warunkiem udziału w "Promocji TEMPO" jest doręczenie do NOM do dnia 15 kwietnia 2005 r. (włącznie - decyduje data wpływu korespondencji):

a) przez Abonenta NOM prawidłowo wypełnionego i podpisanego egzemplarza Aneksu lub Oświadczenia,
b) przez Klienta prawidłowo wypełnionego i podpisanego egzemplarza Umowy oraz zlecenia preselekcji.

3. W przypadku przyjęcia przez Abonenta NOM jako podstawy rozliczeń planu promocyjnego TEMPO ulegają zniesieniu wszystkie opusty, rabaty wcześniej przyznane Abonentowi NOM.
4. Przyjęcie przez Abonenta NOM jako podstawy rozliczeń promocyjnego planu taryfowego TEMPO jest równoznaczne z rezygnacją z dotychczasowego planu taryfowego oraz z następujących usług dodatkowych: Tanie Rozmowy, Tanie Numery, Tanie Rozmowy Korporacyjne, Tanie Rozmowy - Pakiet za grosik, Taryfa Malejąca oraz Wspólny Opust.
5. Zmiana dotychczasowego planu taryfowego na promocyjny plan taryfowy TEMPO wybrany przez Abonenta NOM następuje z początkiem kolejnego okresu rozliczeniowego.
6. W Okresie Trwania Promocji NOM zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.

TEMPO - Cennik

Plan taryfowy TEMPO

 

cena za 1 minutę

  netto (zł) brutto (zł)
Połączenia międzystrefowe
dni robocze i dni ustawowo wolne    
cała doba 0.19  0.23
Połączenia międzynarodowe do stacjonarnych sieci zagranicznych    
strefa 1 0.50 0.61
strefa 2 0.67 0.82
strefa 3 0.92 1.12
strefa 4 1.53 1.87
strefa 5 3.51 4.28
Połączenia międzynarodowe do zagranicznych sieci komórkowych
Kanada, Stany Zjednoczone, Watykan 0.50 0.61
Hawaje 0.92 1.12
Brunei, Meksyk, Palau, Św. Helena (Wyspa), Wallis i Futuna, Zanzibar 3.51 4.28
strefa 1 1.15 1.40
strefa 2 1.25 1.53
strefa 3 1.50 1.83
strefa 4 2.50 3.05
strefa 5 4.00 4.88
Połączenia do polskich sieci komórkowych
dni robocze i dni ustawowo wolne    
cała doba 0.81 0.99
Połączenia wdzwaniane do Internetu(Dial-up 1044)
naliczanie połączeń w czasie rzeczywistym (co 1 sekundę, od 1. sekundy połączenia)    
 

cena za 3 minuty

  netto (zł) brutto (zł)
dni robocze    
08:00-18:00 0.26 0.32
18:00-08:00 0.13 0.16
dni ustawowo wolne    
08:00-18:00 0.20 0.24
18:00-08:00 0.13 0.16

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 54 poz. 535), począwszy od dnia 1 maja 2004 roku stawka podatku VAT na usługi dostępu do sieci internet ulega zwiększeniu z 7% na 22%.

Klienci indywidualni (osoby fizyczne) nieprowadzący działalności gospodarczej w zakresie dostępu do internetu oraz uczniowie, studenci,szkoły, placówki oświatowe, zakłady kształcenia nauczycieli, szkoły wyższe, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz państwowe i samorządowe instytucje kultury są zwolnieni z podatku VAT. Opłata za wdzwaniane połączenia do Internetu naliczana jest za każdą rozpoczętą sekundę, począwszy od pierwszej sekundy, w wysokości równej 1/180 opłaty określonej w tabeli niniejszego cennika.

Opłata za połączenia głosowe naliczana jest za każdą rozpoczętą sekundę (jednostka taryfikacyjna), począwszy od pierwszej sekundy, w wysokości równej 1/60 opłaty określonej w tabeli niniejszego cennika.

Opłata minimalna w planie taryfowym TEMPO wynosi 220 zł netto (268,40 zł brutto).

Opłata minimalna i jej rozliczanie: W przypadku gdy całkowita wartość wszystkich połączeć w miesiącu rozliczeniowym jest wyższa od opłaty minimalnej, klient wnosi opłatę jedynie za wykonane połączenia. W pozostałych przypadkach NOM ma prawo obciążyć klienta opłatą w wysokości opłaty minimalnej. NOM, w okresie obowiązywania umowy, zastrzega sobie prawo do rozliczania opłaty minimalnej proporcjonalnie do okresu, w którym opłata jest należna za świadczone przez NOM usługi.

W przypadku połączeń realizowanych z wykorzystaniem łączy ISDN (2B+D oraz 30B+D), stosowne opłaty naliczane są zgodnie z cennikami odrębnie dla każdego z wykorzystywanych kanałów B.

Opinie:

Opinie archiwalne (4):

Komentuj

Komentarze / 4

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  pierwszy pisze: 2005-01-17 09:25
  pierwszy
  0
 • Users Avatars Mini
  babilon406 pisze: 2005-01-17 10:16
  połączenia na komórkę - Kanada, Stany Zjednoczone, Watykan - 0,61zł do polskich sieci 0,99. Wygląda na to, że interconect w polskich sieciach gsm jest "nieco" droższy. Najwyższa pora aby zjechać z cenami do światowych standardów.
  0
 • Users Avatars Mini
  jawal pisze: 2005-01-17 10:19
  Jak by ta taryfa jeszcze byla dla kowalskiego ... niestety tylko biznes i oplata minimalna 220 zl netto, troche sporo.
  0
 • Users Avatars Mini
  maria pisze: 2005-01-17 18:37
  Trochę się spóżnili , ceny żadna rewelacja , komórki 81 gr to drogo , a międzynarodowe są już dużo tańsze i bez tak wysokiej opłaty minimalnej. Brak taryfy po 18. która jest dużo tańsza. Służe pomocą maria.cz@wp.pl
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: