T-Mobile w II kw. 2020 r. - wyniki finansowe i operacyjne

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
T-Mobile w II kw. 2020 r. - wyniki finansowe i operacyjne

Są już znane wyniki polskiego oddziału T-Mobile w II kw. 2020 r.

W drugim kwartale 2020 roku T-Mobile Polska odnotował:

 

przychody 1,6 mld zł – wzrost o 3,4% w porównaniu do drugiego kwartału 2019, osiągnięty nawet przy niewykorzystanych trendach rynkowych i ograniczeniu działalności sklepów w kwietniu,

wzrost EBITDA AL o 1,9% r/r do 435 mln zł,

wzrost przychodów z usług o 6,3% (kontynuacja trendów z poprzednich dwóch kwartałów),

wzrost bazy klientów kontraktowych o 186 tys. r/r,

 

W drugim kwartale 2020 r. klienci T-Mobile skorzystali z darmowych prezentów od T-Mobile blisko 3,5 mln razy, aktywując pakiety składające się łącznie z ponad 23,3 mln bezpłatnych gigabajtów. W skali pierwszego półrocza to aż ponad 6,1 mln aktywacji w ramach Happy Fridays i blisko 44 mln bezpłatnych gigabajtów.

 

W drugim kwartale bieżącego roku T-Mobile zakończył dwa ważne projekty w obszarze sieci radiowej. Pierwszy z nich to zapoczątkowana w maju 2018 roku zmiana modelu wykorzystywania posiadanych częstotliwości, w ramach której zakończone zostało współdzielenie zasobów 1800MHz Orange. W efekcie tego projektu całość tego pasma wykorzystywane jest przez klientów T-Mobile, powiększając pojemność sieci LTE i poprawiając średnie prędkości przesyłania danych. Także w drugim kwartale na 1600 stacjach bazowych udostępniona została klientom T-Mobile technologia 5G z wykorzystaniem 10MHz pasma z zakresu 2100MHz.

 

Do 9660 wzrosła liczba stacji obsługujących agregację pasma z czego blisko 3500 stacji obsługuje agregację 4 pasm a 4000 agregację 3 pasm częstotliwości.

  

  

Wyniki operacyjne T-Mobile Polska w II kw. 2020 r.

    Q2
2019
Q3
2019
Q4
2019
FY
2019
Q1
2020
Q2
2020
Change
%
H1
2019
H1
2020
Change
%
FIXED NETWORK (END OF PERIOD)                      
Fixed network Access Lines ('000) 19 19 18 18 26 29 52,6 19 29 52,6
 - IP Access Lines ('000) 0 3 4 4 13 16 n.a. 0 16 n.a.
Broadband Customers Retail ('000) 10 11 18 18 18 24 n.a. 10 24 n.a.
MOBILE COMMUNICATIONS (END OF PERIOD)                      
Service revenue (€) 231 235 241 930 236 234 1,3 453 470 3,8
CUSTOMERS ('000) 10 869 10 908 10 954 10 954 10 982 11 021 1,4 10 869 11 021 1,4
 - contract ('000) 7 374 7 434 7 504 7 504 7 530 7 560 2,5 7 374 7 560 2,5
 - prepaid ('000) 3 495 3 474 3 450 3 450 3 452 3 461 (1,0) 3 495 3 461 (1,0)
NET ADDS ('000) 47 38 46 167 28 39 (17,0) 82 67 (18,3)
 - contract ('000) 76 60 70 261 26 30 (60,5) 131 56 (57,3)
 - prepaid ('000) (29) (21) (24) (94) 2 9 n.a. (49) 11 n.a.
AVERAGE MONTHLY CHURN (%) 1,3 1,3 1,2 1,3 1,2 1,0 (0,3p) 1,3 1,1 (0,2p)
 - contract (%) 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,6 (0,1p) 0,8 0,6 (0,2p)
ARPU (€) 7 7 7 7 7 7 0,0 7 7 0,0
 - contract (€) 9 9 9 9 9 9 0,0 9 9 0,0
 - prepaid (€) 3 3 3 3 3 3 0,0 3 3 0,0

Wyniki finansowe T-Mobile Polska w II kw. 2020 r.

    Q2
2019
millions of €
Q3
2019
millions of €
Q4
2019
millions of €
FY
2019
millions of €
Q1
2020
millions of €
Q2
2020
millions of €
Change

%
H1
2019
millions of €
H1
2020
millions of €
Change

%
                       
TOTAL REVENUE   366 373 399 1 486 360 359 (1,9) 713 719 0,8
PRODUCT VIEW   366 373 399 1 486 360 359 (1,9) 713 719 0,8
 - Fixed network   31 32 43 135 34 31 0,0 60 65 8,3
 - Mobile communications   335 342 356 1 351 326 328 (2,1) 653 654 0,2
SEGMENT VIEW   366 373 399 1 486 360 359 (1,9) 713 719 0,8
 - of which Consumer   210 209 215 836 201 202 (3,8) 412 402 (2,4)
 - of which Business   130 131 150 534 132 128 (1,5) 253 260 2,8
EBITDA   118 116 110 454 112 113 (4,2) 228 225 (1,3)
EBITDA MARGIN (EBITDA / TOTAL REVENUE) % 32,2 31,1 27,6 30,6 31,1 31,5 (0,7p) 32,0 31,3 (0,7p)
EBITDA AL   100 98 93 383 96 97 (3,0) 192 192 0,0
EBITDA AL MARGIN (EBITDA AL / TOTAL REVENUE) % 27,3 26,3 23,3 25,8 26,7 27,0 (0,3p) 26,9 26,7 (0,2p)
CASH CAPEX (AS REPORTED)   42 49 64 220 61 40 (4,8) 108 102 (5,6)

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: