UKE: według Polaków zdalna praca działa dobrze, e-learning działa źle

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
UKE: według Polaków zdalna praca działa dobrze, e-learning działa źle

UKE opublikowało raport Badanie konsumenckie 2020 – klienci indywidualni. Według niego, podczas pandemii w 2020 roku najczęściej wykorzystywanymi usługami były połączenia głosowe oraz komunikatory internetowe – wskazywała je co druga z badanych osób. Prawie co trzecia osoba wymieniała także portale społecznościowe, wiadomości SMS oraz – nieco rzadziej – zakupy online.

Co czwarty ankietowany Polak wykonywał w 2020 roku pracę zdalną, z czego prawie połowa w niepełnym zakresie (do 10 dni roboczych miesięcznie). Jakość usług telekomunikacyjnych w czasie pracy zdalnej jest z reguły oceniana pozytywnie.

Inaczej jest jednak z nauką online: korzystało z niej 23 proc. ankietowanych i co piąty negatywnie ocenia jakość usług telekomunikacyjnych w czasie e-learningu. Najczęstszymi problemami, jakich doświadczały osoby uczące się online były problemy techniczne związane z aplikacjami oraz przerwy w dostępie do Internetu – obie kwestie dotyczyły połowy z nich.

92 proc. ankietowanych korzystających z telefonu komórkowego korzysta z internetu w telefonie. W tym ponad połowa respondentów korzysta z internetu w ramach abonamentu (post-paid). 80 proc. korzysta z komunikatorów internetowych w telefonie, a najczęściej wybieraną aplikacją jest Messenger.

Najbardziej popularnym rodzajem dostępu do internetu jest jednak dostęp stacjonarny, z którego korzysta blisko dwie trzecie badanych.

Pojęcie sieci 5G znane jest zdecydowanej większości Polakom. Jedynie 13 proc. badanych twierdzi, że nie spotkało się wcześniej z tym pojęciem. Osoby korzystające z telefonii komórkowej w większości przypadków są zadowolone z parametrów sieci, z której dotychczas korzystają.

Raport jest dostępny do pobrania poniżej.

 

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: