UKE sprawdza zegarki i opaski

Newsy
Opinie: 0

UKE przeprowadziło kontrolę 20 smartwatchy i opasek monitorujących, które wykorzystują technologie radiową.

Urząd sprawdził czy urządzenia spełniają wymagania formalne, a część wyrobów poddana została także badaniom technicznym w Centralnym Laboratorium Badań Technicznych UKE.

Kontrola formalna polegała na sprawdzeniu czy na wyrobie znajduje się oznakowanie CE, a także czy producent oraz importer umieścili na wyrobie lub opakowaniu informacje o swoich danych teleadresowych oraz dane identyfikujące urządzenie. Sprawdzono też czy producent wystawił deklarację zgodności dla oferowanego wyrobu.

Formalnych kwestii nie spełniło 6 z 20 przebadanych urządzeń.

Dziesięć wyrobów zostało poddanych badaniom laboratoryjnym. Wszystkie z nich spełniły wymagania techniczne.

Pełne informacje o kontrolowanych urządzeniach są dostępne w załączniku gotowym do pobrania poniżej.

Materiały dodatkowe:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: