UKE wydał decyzje w sprawie rozliczeń pomiędzy MediaTel a PTK Centertel

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 0

11 stycznia 2010 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję zastępującą umowę o połączeniu sieci pomiędzy MediaTelem i Polską Telefonią Komórkową Centertel.

W ocenie Prezesa UKE, niniejsza decyzja przyczyni się do wzrostu konkurencji na krajowym rynku telekomunikacyjnym oraz umożliwi MediaTelowi stworzenie konkurencyjnej, względem innych operatorów telekomunikacyjnych, oferty, co z kolej przyczyni się do rozwoju rynku telekomunikacyjnego.

Zdaniem Prezesa UKE MediaTel mając możliwość tworzenia atrakcyjnej cenowo oferty na rynku telekomunikacyjnym, będzie również działał w interesie użytkowników sieci telekomunikacyjnych, którzy będą mieli możliwość korzystania z coraz bardziej atrakcyjnych ofert detalicznych, wymuszonych konkurencją na rynku.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: