Unia Europejska pomoże telekomom

Newsy
Żródło: Internet Standard
Opinie: 0
Opinie: 0

Europejskie firmy telekomunikacyjne zainwestowały 126 mld USD tylko na zakup koncesji niezbędnych do świadczenia usług telefonicznych trzeciej generacji. Zadłużenie czołowych europejskich firm telekomunikacyjnych sięga blisko 50% ich funduszów własnych. Komisja Europejska wychodzi na przeciw problemom telekomów proponując kilka rozwiązań. Najważniejsze propozycje to ewentualne przesunięcie dat: realizacji płatności za licencje i uruchomienia usług 3G przez europejskie firmy. Ponadto władze UE będą się starały skłonić telekomy do współpracy przy budowie infrastruktury dla telefonii UMTS, co pozwoliłoby im zaoszczędzić 30-40% całkowitych kosztów. Krytycy zauważają, że takie rozwiązanie nie służy konkurencji i ostatecznie odbije się na klientach sieci telefonicznych. Mimo tego, Paavo Lipponen – premier Finlandii – uważa, że bez zdecydowanych posunięć władz, europejskie firmy telekomunikacyjne przegrają na polu telefonii UMTS z firmami amerykańskim, które musiały w Stanach Zjednoczonych zapłacić „zaledwie” 17 mld USD za licencje. Istnieją obawy, że partykularyzm poszczególnych krajów Unii uniemożliwi wspólną politykę w tej sprawie. Te wszystkie propozycje mają zostać rozpatrzone na konferencji w tym tygodniu. Wezmą w niej udział przedstawiciele rządów, firm telekomunikacyjnych i dostawców sprzętu dla sieci telefonicznych.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: