URT ustala, która firma ma „pozycję dominującą”

Newsy
Żródło: Parkiet
Opinie: 1

Urząd Regulacji Telekomunikacji wezwał 57 operatorów świadczących powszechne usługi telekomunikacyjne w Polsce do przekazania urzędowi informacji dotyczących m.in. przychodów z różnego rodzaju usług telefonicznych, wyniku finansowego, liczby łączy oraz liczby abonentów.
Na podstawie tych informacji prezes URT wraz z prezesem UOKiK ma ustalić, który z operatorów ma „pozycję dominującą”, a który znaczącą na rynku powszechnych usług telekomunikacyjnych. Dopiero po wydaniu tej decyzji URT będzie mógł skorzystać z uprawnień nowego prawa telekomunikacyjnego

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: