Vectra ma już całego Spraya

Newsy
Żródło: VECTRA
Opinie: 0
Opinie: 0

Zarząd spółki Vectra Inwestycje (podmiot zależny spółki Vectra SA) informuje, że w wyniku wezwania na akcje firmy Spray, w dniu 24 marca 2009 r. zawarto transakcje na łączną liczbę 1.757.131 akcji, tj. 54,46% kapitału zakładowego dającego prawo do 41,57% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZA) spółki. Łącznie z pakietem kontrolnym akcji Spray przejętym w styczniu br. na mocy umowy inwestycyjnej z akcjonariuszami dominującymi, Vectra jest w posiadaniu 98% kapitału zakładowego spółki Spray. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami inwestor wycofa spółkę z giełdy w ciągu najbliższych miesięcy.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: