W Polsce działa już ponad milion terminali płatniczych

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
W Polsce działa już ponad milion terminali płatniczych

Według danych Visa uzyskanych od agentów rozliczeniowych, w Polsce działa już ponad milion terminali płatniczych obsługujących płatności zbliżeniowe.

Urządzenia do akceptacji kart płatniczych stają się istotnym elementem prowadzenia biznesu, pozwalając m.in przyspieszyć obsługę. 

Przekroczenie pułapu miliona terminali działających w Polsce to efekt zaangażowania całego ekosystemu płatniczego w ostatnich miesiącach. Jednym z najważniejszych działań zrealizowanych wspólnie na polskim rynku było podniesienie limitu płatności zbliżeniowych bez podawania kodu PIN do 100 złotych.

Dane Visa wskazują, że udział transakcji zbliżeniowych kartami Visa wydanymi w Polsce wzrósł o ponad 10% w kwietniu 2020 r. (r/r). Zmiana ta wpisuje się w ogólnoeuropejski trend. W Europie, udział transakcji zbliżeniowych w ogólnej liczbie transakcji wynosi już ponad 70%. Pandemia dodatkowo wpłynęła na zachowania i oczekiwania konsumentów. Wielu z nich robi zakupy przez internet i dokonuje płatności cyfrowych w sklepach już nie tylko ze względu na wygodę tych rozwiązań, ale najprawdopodobniej także z potrzeby zachowania dystansu społecznego.

Zmieniającym się oczekiwaniom konsumentów, coraz chętniej i powszechniej płacącym zbliżeniowo kartą lub telefonem, wychodzą naprzeciw polscy przedsiębiorcy. Dostrzegli oni, że w miarę znoszenia obostrzeń i ponownego uruchamiania gospodarki, przyjmowanie płatności zbliżeniowych cieszy się rosnącym zainteresowaniem klientów. Posiadanie terminala staje się coraz ważniejsze dla rozwoju i umacniania swojego biznesu. Potwierdzają to badania Visa, z których wynika, że 2 na 3 sprzedawców woli, gdy klienci płacą kartą lub telefonem, gdyż dzięki temu mogą oni obsłużyć ich większą liczbę w godzinach szczytu.

Przekroczenie granicy miliona terminali działających w Polsce nie byłoby możliwe bez aktywności i zaangażowania Fundacji Polska Bezgotówkowa, od początku wspieranej finansowo i merytorycznie przez Visa. W ramach prowadzonego przez Fundację programu Polska Bezgotówkowa zainstalowano ponad 300 tys. terminali  w całym kraju. W związku z pandemią i kilkumiesięcznym zamrożeniem gospodarki, Fundacja zdecydowała się przedłużyć okres pokrycia kosztów związanych z otrzymaniem terminala dla detalistów, którym w okresie od marca do maja 2020 roku kończył się bezpłatny okres użytkowania terminala. Dodatkowo Fundacja prowadzi kampanie edukacyjne i informacyjne skierowane do MŚP, aby wesprzeć odbudowę ich  biznesów.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: