Witold Drożdż w Orange Polska

Newsy
Opinie: 0
Opinie: 0

Tomasz Nowakowski zrezygnował ze stanowiska Dyrektora Wykonawczego ds. Korporacyjnych w Orange Polska. Od sierpnia jego stanowisko zajmie Witold Drożdż, wcześniej Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz dyrektor w pionie bezpieczeństwa w Polkomtelu.

Opinie:

Rekomendowane: