COVID-19 ma bardzo duży wpływ na biznes Cyfrowego Polsatu - pozytywny i negatywny

Newsy
Opinie: 0
COVID-19 ma duży wpływ na biznes

Grupa Cyfrowego Polsatu w swojej prezentacji wynikowej opisała wpływ epidemii COVID-19  (zarówno pozytywny jak i negatywny) na wyniki finansowe i operacyjne grupy.

Czynniki presji pozytywnej:

 • popyt na większe pakiety danych spowodowany wyższym zużyciem GB z powodu pracy zdalnej i edukacji domowej, zarówno w segmencie B2C oraz B2B
 • zwiększony popyt na treści premium (płatna telewizja / VOD), co znajduje odzwierciedlenie w przechodzeniu klientów na wyższe pakiety
 • niski wskaźnik churn
 • pozytywny wpływ na przychody detaliczne dzięki zmianom cen usług mobilnych w 2019/2020
 • wyższe przychody i koszty IC z powodu wyższego ruchu głosowego
 • mniej wymagający rynek pracy
 • obniżka stóp procentowych o 140 pkt. bazowych prowadzi do obniżki kosztów obsługi długu

Czynniki presji negatywnej:

 • niepewność, co do czasu trwania i ostatecznego wpływu koronawirusa na światową, europejską i polską gospodarkę
 • niepewność co do średnioterminowych perspektyw rynku reklamy z powodu spowolnienia polskiej, europejskiej i światowej gospodarki
 • niepewność związana z konsekwencjami przekładania ważnych wydarzeń sportowych
 • wyraźnie niższy ruch roamingowy nawet pomimo otwarcia granic
 • niższa sprzedaż starterów prepaid w okresie lockdownu oraz ograniczeń w zakresie możliwości przyjazdów klientów zagranicznych
 • w przypadku dalszego pogorszenia sytuacji na rynku pracy potencjalny spadek sprzedaży telefonów / sprzętu z powodu niższej skłonności do zakupu drogich smartfonów
 • potencjalne bankructwa w sektorach najsilniej dotkniętych efektami ograniczeń wywołanych efektami pandemii

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: