W 2018 roku klienci detaliczni Cyfrowego Polsatu i sieci Plus przetransferowali 965 PB danych

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0

Grupa Cyfrowy Polsat opublikowała swoje wyniki za 2018 r.

Przychody wzrosły o ponad 10% i wyniosły blisko 10,7 mld zł, a wynik EBITDA – o ponad 7% do 3,7 mld zł.

Najważniejsze dane operacyjny za IV kwartał i cały 2018 rok

 • ponad 30% klientów korzysta z ofert wiązanych:
  • wzrost liczby klientów usług wiązanych − o 285 tys. (19%) r/r do 1,8 mln, co stanowi 31,5% bazy klientów kontraktowych.
  • Do 5,38 mln wzrosła liczba usług posiadanych przez tę grupę klientów.
  • Miało to wpływ na dalszą obniżkę wskaźnika churn do poziomu wynoszącego 7,6% w skali roku.
 • Regularny przyrost liczby usług kontraktowych – o 574 tys. r/r do 14,26 mln (stanowią one 84,3% wszystkich świadczonych usług):
  • Kolejny okres wzrostu liczby usług telefonii komórkowej – o 413 tys. r/r do 7,3 mln, co wynika z korzystnego wpływu strategii multiplay, utrzymującego się zainteresowania klientów taryfami Plusa wprowadzonymi w lutym ub.r. oraz z wysokiej sprzedaży w segmencie B2B (rozwiązania m2m).

  • Dzięki dobrej sprzedaży podstawowych pakietów, jak i usług dodatkowych (Multiroom HD i płatne usługi OTT) łączna liczba kontraktowych usług płatnej telewizji wzrosła r/r o 156 tys., przekraczając poziom 5 mln.
  • Stabilna baza usług Internetu wynosząca 1,8 mln. W 2018 roku klienci detaliczni Cyfrowego Polsatu i sieci Plus przetransferowali ok. 965 PB danych. W zasięgu sieci LTE Grupy jest blisko 100% Polaków, a LTE Advanced – 73% mieszkańców kraju.

 • Stabilna baza ponad 5,7 mln klientów kontraktowych:
  • Wzrost wskaźnika nasycenia usługami przypadającymi na klienta – o 5,5% r/r, a każdy z nich posiadał średnio 2,5 usługi z portfolio Grupy.
  • Średni przychód od klienta kontraktowego (ARPU), liczony zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15, wzrósł w IV kwartale o 2,6% r/r do poziomu 84 zł.
 • Baza prepaid na poziomie blisko 2,7 mln usług w wyniku wpływu czynników sezonowych oraz podjętej decyzji o sprzedaży marki a2mobile:
  • ARPU usług prepaid pozostaje na wysokim, stabilnym poziomie 20,3 zł w IV kwartale.

Dane operacyjne segmentu usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych

IV kwartał

2018

2017

Zmiana %

Łączna liczba RGU
(kontraktowe+przedpłacone)

16 906 133

16 522 597

2,3%

USŁUGI KONTRAKTOWE

 

 

 

Łączna liczba RGU (na koniec okresu), w tym:

14 259 264

13 685 044

4,2%

Płatna telewizja, w tym:

5 098 917

4 942 640

3,2%

Multiroom

1 160 353

1 099 582

5,5%

Telefonia komórkowa

7 345 213

6 932 676

6,0%

Internet

1 815 134

1 809 728

0,3%

Liczba klientów kontraktowych, w tym:

5 706 147

5 776 598

-1,2%

klienci ofert multiplay

1 795 984

1 510 715

18,9%

ARPU na klienta według MSSF 15 [PLN]

84,0

81,9

2,6%

Churn na klienta

7,6

8,8

-1,2 p.p.

Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta

2,50

2,37

5,5%

USŁUGI PRZEDPŁACONE

 

 

 

Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym:

2 646 869

2 837 553

-6,7%

Płatna telewizja

95 685

79 561

20,3%

Telefonia komórkowa

2 423 774

2 579 613

-6,0%

Internet

127 410

178 379

-28,6%

ARPU na RGU prepaid1) [PLN]

20,3

20,1

1%

Najważniejsze dane finansowe za IV kwartał i cały 2018 r.

 • Silne wyniki finansowe Grupy w 2018 r.:
  • przychody: 10,686 mld zł (wzrost o 10,6% r/r),
  • EBITDA: 3,698 mld zł (wzrost o 7,1% r/r),
  • marża EBITDA: 34,6%,
  • zysk netto: 816,1 mln zł,
  • wolne przepływy pieniężne za okres 12 miesięcy: 1,495 mld zł,
  • wskaźnik całkowitego zadłużenia netto/EBITDA LTM: 2,73x.

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat

mln PLN

 

IV kwartał

2018

zmiana r/r

2018

zmiana r/r

Przychody

 

3 002

17,3%

10 686 

10,6%

EBITDA

 

941

10,3%

3 698

7,1%

Marża EBITDA

 

31,4%

-

34,6%

-

 • Rosnące wyniki finansowe segmentu usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym w 2018 r.:
  • przychody: 9,170 mld zł,
  • EBITDA: 3,145 mld zł,
  • marża EBITDA: 34,3%. 

Tobias Solorz podsumował: Nasze plany na 2019 rok obejmują przede wszystkim dalszy rozwój i umacnianie naszej pozycji na rynku medialno-telekomunikacyjnym, realizację synergii w ramach współpracy z Netią, kontynuację strategii multiplay i programu smartDOM oraz inwestycje w atrakcyjność naszych kanałów telewizyjnych. Niezmiennie naszym celem jest też dbałość o wysoką jakość obsługi klienta, szeroką dystrybucję produkowanych przez nas treści oraz zapewnianie widzom rozrywki, informacji i wydarzeń sportowych na jak najwyższym poziomie. Jestem przekonany, że nasza Grupa będzie kontynuowała stabilny rozwój, a założenia na ten rok i kolejne lata zostaną osiągnięte.

Na koniec 2018 roku Grupa CP miała ponad 13,3 tysięcy systemów eNodeB działających w technologii LTE/LTE Advanced na różnych pasmach.

Do końca 2018 roku przekazano do użytkowania klientom już ponad 6,2 tysięcy nadajników LTE działających w oparciu o częstotliwości z pasma 900 MHz.

Grupa CP zdradziła także, że pracuje nad rozwojem produkowanego przez siebie sprzętu abonenckiego do odbioru usługi płatnej telewizji w celu szerszego rozpropagowania świadczonych poza tradycyjny model dostępu w technologii satelitarnej.

W 2018 roku otworzono 260 nowych usług roamingu międzynarodowego. W 2018 roku uruchomiono usługi transmisji danych w roamingu w technologii LTE w oparciu o kolejnych 61 sieci oraz o kolejnych 37 sieci w technologii 3G.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku, sieć Polkomtel oferowała usługi roamingu międzynarodowego dla połączeń głosowych w 586 sieciach na terenie 217 krajów i wydzielonych obszarów. Ponadto dzięki usłudze roamingu międzynarodowego nasi klienci mogą korzystać z usługi pakietowej transmisji danych w roamingu w 509 sieciach na terenie 186 krajów iwydzielonych obszarów, z czego z usług w technologii LTE można korzystać w 198 sieciach na terenie 98 krajów i wydzielonych obszarów, a dostęp 3G oferowany jest w 393 sieciach na terenie 154 krajów i obszarów wydzielonych.

Stacjonarna sieć sprzedaży Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu według stanu na 31 grudnia 2018 roku składała się z 1.127 punktów sprzedaży zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Sprzedaż usług Grupy Polsat odbywa się również przy udziale kanałów zdalnych. Na dzień 31 grudnia 2018 roku Cyfrowy Polsat posiadał 5 call center telemarketingowych (własne i zewnętrzne) zajmujących się utrzymaniem klienta i sprzedażą podstawowych produktów. Ponadto, na dzień 31 grudnia 2018 roku Netia korzystała z 4 call center telemarketingowych (własnych i zewnętrznych).

Sprzedaż telekomunikacyjnych usług przedpłaconych odbywa się przy wykorzystaniu innych kanałów sprzedaży. Na dzień 31 grudnia 2018 roku Polkomtel był stroną 30 aktywnych umów z niewyłącznymi, niezależnymi sprzedawcami usług prepaid, obejmujących około 60 tys. punktów sprzedaży zestawów startowych i telekart oraz około 140 tys. punktów sprzedających doładowania elektroniczne.

Klienci należący do segmentu korporacyjnego (z wyjątkiem mniejszych przedsiębiorstw należących do kategorii SME) obsługiwani są przez około 75 tzw. kierowników klientów kluczowych oraz około 80 dedykowanych opiekunów klienta. Klienci należący do segmentu SME oraz więksi klienci należący do segmentu SOHO (Small Office/Home Office), tj. klienci posiadający co najmniej pięć kart SIM i generujący przychody wyższe niż średnia przychodów klientów SOHO, obsługiwani są przez około 430 autoryzowanych doradców biznesowych.

Call Center Cyfrowego Polsatu posiada ponad 600 stanowisk telefonicznych oraz około 320 stanowisk back-office do obsługiwania pisemnych wniosków (w tym faksowych i e-mailowych), natomiast Call Center Plusa składa się z ponad 800 stanowisk telefonicznych oraz około 350 stanowisk back-office, natomiast Call Center Netii dysponuje ponad 250 stanowiskami telefonicznymi oraz około 250 stanowiskami back office (w tym obsługa zgłoszeń technicznych).

Prezentacja (wybrane slajdy):

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: