Wyniki finansowe i operacyjne Plusa w III kw. 2007 r.

Newsy
Żródło: Plus
Opinie: 1
Opinie: 1

Wyniki finansowe Polkomtel za III kwartał 2007 r.:

Na koniec III kwartału br. łączna liczba klientów Plusa wyniosła 13,345 mln i była o ponad 2,2 mln wyższa niż przed rokiem, co stanowi wzrost o 20% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. W stosunku do poprzedniego kwartału baza wzrosła o 428 tys. (wzrost o 3%). Co warte podkreślenia, przyrost klientów był szybszy wśród klientów z kontraktem (21%) – charakteryzujących się większą lojalnością - niż wśród użytkowników bez kontraktu (19%). Przewaga w tym zakresie nad konkurencją zwiększa się z kwartału na kwartał.

„Polkomtel S.A. konsekwentnie wzmacnia swoje atuty. Cieszy nas fakt, że od długiego czasu udaje się nam utrzymać największy udział w rynku klientów kontraktowych oraz ponad 50% udział w segmencie średnich i dużych firm. Dynamicznie rozwijana oferta, systematycznie wzbogacana o nowatorskie na rynku rozwiązania i atrakcyjne produkty – jak choćby udostępnione ostatnio mobilne płatności, oferta kobieca Cafe Plus czy Plusfon obsługujący technologię 3G - pozwala nam utrzymać zaufanie i lojalność klientów – powiedział Adam Glapiński, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Polkomtel S.A. – Nasz klient, zarówno indywidualny, jak i biznesowy, jest w coraz większym stopniu świadomy możliwości oferowanych przez naszą sieć. Nowe rozwiązania, nad którymi wciąż pracujemy, pozwolą nam w najbliższej przyszłości zaproponować klientom atrakcyjne usługi istotnie poszerzające podstawowe funkcjonalności telefonu.”

„Polkomtel S.A. wciąż poprawia swoją pozycję finansową, zwiększając przychody i zysk netto – powiedział Finn Schkolnik, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Polkomtel S.A. – Jednocześnie redukujemy nasze koszty stałe i finansowe poprzez silną kontrolę kosztów.”

Przychody Polkomtel S.A. w III kwartale br. wyniosły 2,003 mld zł. Po pierwszych trzech kwartałach br. przychody spółki osiągnęły poziom 5,762 mld zł i były wyższe o 5,3% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Tak duży wzrost przychodów udało się uzyskać - mimo osiągnięcia 100% penetracji rynku – dzięki większej bazie klientów, która w okresie dziewięciu miesięcy powiększyła się o ponad 1,3 mln użytkowników, oraz dzięki atrakcyjnym rozwiązaniom taryfowym generującym większy ruch w sieci. Zysk netto Polkomtel S.A. w III kwartale br. wyniósł 385 mln zł i był wyższy od osiągniętego w III kwartale 2006 r. o 16,6%. Po trzech kwartałach zysk netto wzrósł do poziomu 1,016 mld zł (+21,4% w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku). Wypracowana w okresie trzech minionych kwartałów EBIDTA wyniosła 2,131 mld zł, osiągając w III kwartale wartość 768 mln zł.

Wyniki finansowe za III kwartał 2007 roku

Wyniki finansowe

3Q'06

3Q'07

Zmiana (%)

3QYTD'06

3QYTD'07

Zmiana (%)

PLN mln

 

 

 

 

 

 

Przychody

1 931,8

2 003,4

3,7

5 472,9

5 762,2

5,3

EBITDA

681,0

768,3

12,8

1 862,6

2 131,0

14,4

Zysk netto

330,0

384,9

16,6

836,8

1 016,3

21,4

 

 

 

 

 

 

 

Statystyki

 

 

 

 

 

 

Liczba klientów ('000)

11 127,3

13 345,2

19,9

11 127,3

13 345,2

19,9

Liczba klientów kontraktowych ('000)

4 575,4

5 519,4

20,6

4 575,4

5 519,4

20,6

Liczba klientów bez kontraktu ('000)

6 551,9

7 825,8

19,4

6 551,9

7 825,8

19,4

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: