Orange w 2020 r. - liczba światłowodów urosła o 40%

Newsy
Opinie: 0
Orange w 2020 r. - liczba światłowodów urosła o 40%

Orange podał swoje wyniki za 2020 r. Przychody firmy urosły o niecały procent do 11.5 mld zł. Zysk netto spadł o 44% do 46 mln zł. Liczba obsługiwanych kart SIM urosła o 3.1% do 15.8 mln. Liczba światłowodów urosła o prawie 40% do 725 tys. Liczba stacjonarnych łączy głosowych spadła o prawie 7% do 2.9 mln. Na koniec roku w zasięgu sieci światłowodowej było 5 mln gospodarstw domowych (35% gospodarstw domowych w Polsce).

 

W czwartym kwartale, dzięki 63 tys. przyłączeń netto – co jest jak dotąd rekordowym wynikiem – baza klientów światłowodowych zwiększyła się o prawie 10%. Udział usług światłowodowych w bazie klientów stacjonarnego dostępu szerokopasmowego wynosi 27%.

 

Nasycenie sieci usługami (biorąc pod uwagę klientów detalicznych oraz innych operatorów którzy sprzedają swoje usługi na sieci światłowodowej Orange) na koniec roku osiągnęło 15% (w porównaniu do 12,5% na koniec 2019 r.). Ponad 70% przyłączanych klientów światłowodowych to klienci, którzy do tej pory nie mieli usługi Internetu stacjonarnego w Orange. Podstawową prędkością usługi światłowodowej jest 300MB/s.

 

W samym czwartym kwartale, przychody zwiększyły się o 84 mln zł, tj. 2,8% rok-do-roku – co było najwyższą kwartalną dynamiką wzrostu w 2020 roku. Kluczowymi czynnikami tego wzrostu przychodów były podstawowe usługi telekomunikacyjne (wzrost o 3,6% rok-do-roku), usługi IT i integracyjne (+26% rok-do-roku) oraz hurtowe usługi komórkowe (+15% rok-do-roku).

 

Przychody ze sprzedaży sprzętu zmniejszyły się o 13% rok-do-roku, co odzwierciedla głównie niekorzystny wpływ pandemii (częściowe zamknięcie punktów sprzedaży w drugim kwartale oraz spadek popytu).

Liczba klientów komórkowych usług abonamentowych zwiększyła się w 2020 roku o 655 tys., tj. 6,4% rok-do-roku. W ofertach głosowych, liczba aktywacji netto wyniosła 347 tys. i była najwyższa od dwóch lat, co było efektem wysokich wolumenów sprzedaży dla nowych klientów oraz skutecznego ograniczenia wskaźnika rezygnacji z usług. W 2020 roku wskaźnik ten w usługach abonamentowych zmniejszył się do 2,3% wobec 2,6% w 2019 roku. Pomimo niekorzystnego wpływu roamingu, nastąpiła poprawa trendu ARPO z wyłącznie komórkowych usług abonamentowych. W 2020 roku wskaźnik ten zmniejszył się w ujęciu rocznym o 4,1% wobec spadku o 5,6% w 2019 roku, co było efektem naszej strategii cenowej ukierunkowanej na wartość. Z wyłączeniem roamingu, spadek ARPO z tych usług został ograniczony do zaledwie 0,6% rok-do- roku.

Baza klientów usług przedpłaconych zmniejszyła się w 2020 roku do 4,9 mln, tj. o 3,7%. Spadek ten odzwierciedlał trend rynkowy i wynikał głównie ze spowodowanego pandemią ograniczenia mobilności, co niekorzystnie wpłynęło na aktywność klientów i popyt na nowe karty pre-paid. Jednak wskaźnik ARPO z usług przedpłaconych zwiększył się o 3,4% (po spadku o 4% w 2019 roku) w wyniku wzrostu ruchu głosowego i transmisji danych.

W okresach 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2020 i 2019 roku zyski ze sprzedaży aktywów wyniosły odpowiednio 61 milionów złotych i 260 milionów złotych i zawierały głównie zyski ze sprzedaży nieruchomości. Kwota za 2019 r. jest znacznie większa, bo 29 sierpnia 2019 roku, spółka zawarła umowę sprzedaży kompleksu nieruchomości przy ulicach Nowogrodzka/Św. Barbary w Warszawie za kwotę 81 milionów euro (około 350 milionów złotych). Zysk ze sprzedaży wyniósł 212 milionów złotych.

Baza klientów Internetu w technologii LTE do użytku stacjonarnego Orange Polska urosła w ciągu 2020 r. o 42 tys. łączy i przekroczyła na koniec grudnia 2020 roku 628 tys. łączy.

Wg szacunków Orange, na koniec 2020 r. udział operatorów CATV na rynku Internetu stacjonarnego w Polsce wyniósł 32% w ujęciu ilościowym oraz 22% w ujęciu wartościowym.

Orange Polska posiada 687 salonów na terenie kraju (na koniec 2019 r. było ich 710). Operator jest w trakcie realizacji projektu Best Retail Network. Rozwiązania znane wcześniej tylko z dużych salonów typu Smart Store m.in. intuicyjne i funkcjonalne wnętrze, wykorzystywane są teraz w mniejszych salonach. Na koniec 2020 r. 46% salonów było zmodernizowanych w nowej wizualizacji (317 salonów).

Doładowania pre-paid są dostępne w ponad 80 tysiącach POS detalicznych (sklepy spożywcze, kioski, stacje paliw). Zachowania konsumenckie w zakresie sposobu doładowania konta zmieniają się, zmiany te przyspieszyły w dobie COVID-19. Klienci coraz chętniej doładowują swoje konto pre-paid w kanałach zdalnych (poprzez serwisy transakcyjne banków, aplikacje mobilne i stronę orange.pl), w 2020 r. zanotowano 35% rok-do-roku wzrost sprzedaży doładowań we wszystkich kanałach online.

Struktura zatrudnienia w Grupie - dane raportowane
(w przeliczeniu na pełne aktywne etaty, na koniec okresu) 
2019   2020
1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw.   1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw.
Orange Polska 13 077 12 429 12 219 12 034   11 885 11 219 11 047 11 048
50% pracowników  Networks 355 353 351 342   330 330 335 333
Razem 13 432 12 782 12 570 12 376   12 215 11 549 11 382 11 381

 

  2019   2020
1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw.   1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw.
                   
Liczba smartfonów (w tys.) 7 521 7 658 7 778 7 857   7 857 7 907 8 112 8 158

 

Materiały dodatkowe:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: