Orange - pierwszy wzrost przychodów od 13 lat

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Orange podał swoje wyniki za IV kw. 2019 r.

Orange podał swoje wyniki za IV kw. 2019 r. 

Firma zanotowała nieznaczny wzrost przychodów do prawie 3 mld zł.

Przychody w całym 2019 roku wyniosły  11.4 mld zł i w ujęciu rocznym zwiększyły się o 319 mln zł, tj. o 2,9%.

To pierwszy wykazany przez spółkę wzrost przychodów od 13 lat. Wynika on głównie ze sprzedaży najważniejszej nieruchomości w Warszawie i będzie bardzo trudny do powtórzenia.

W tych przychodach są skonsolidowane przychody nowo nabytej spółki BlueSoft (wpływ w wysokości 86 mln zł za okres czerwiec- grudzień).

 

Orange miał natomiast spadek przychodów z usług wyłącznie komórkowych i wyłącznie stacjonarnego dostępu szerokopasmowego (o 5,3% rok-do-roku).

Przychody ze sprzedaży sprzętu zwiększyły się w ujęciu rocznym o 11%, co było odzwierciedleniem działań komercyjnych wspierających sprzedaż telefonów.

 

Firma zanotowała w IV kw. stratę operacyjną na poziomie 155 mln i stratę netto na poziomie 186 mln zł.

 

Liczba kart SIM urosła o ponad 3% i przekroczyła na koniec roku 15.3 mln.

W podobnej dynamice urosła liczba kart prepaid i postpaid.

 

Na koniec roku Orange miał 520 tys. aktywnych łączy fiber (wzrost przez rok o ponad 42%).

Czwarty kwartał był rekordowy pod względem sprzedaży oferty światłowodowej: liczba przyłączeń netto sięgnęła 47 tys.

Klienci usług światłowodowych stanowią już 20% całkowitej bazy klientów stacjonarnego dostępu do Internetu.

Na koniec grudnia  4,2 mln gospodarstw domowych było w zasięgu sieci światłowodowej (219 tys. objętych zasięgiem w 4 kw.).

 

W stacjonarnych usługach głosowych utrata łączy netto wyniosła 298 tys.

 

W całym 2019 r. nakłady inwestycyjne przekroczyły 2.1 mld zł i były prawie takie same, jak rok wcześniej.

 

Statystycznie klient Orange zużył w 2019 roku 3,6 GB danych miesięcznie, czyli niemal dwa razy więcej niż w 2017 (1,9 GB).

 

EBITDAaL za 201 r. wzrosła o 7% rok do roku, głównie za sprawą rekordowych wpływów ze sprzedaży nieruchomości. Odliczając wpływy z nieruchomości, EBITDAaL w ujęciu rocznym wzrosła o 4,5%.

 

W sieci Orange na koniec 2019 roku działało już 8900 stacji bazowych z agregacją pasma. Na koniec 2017 roku było ich 3900.

 

Liczba klientów Orange TV wzrosła w 2019 roku o 51 tysięcy, na koniec roku korzystało z niej 994 tysiące klientów. 83% spośród klientów usług telewizyjnych ma pakiet konwergentny.

 

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: