Wyniki Play za III kwartał 2019 r.

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Wyniki Play za trzeci kwartał 2019 r.

Play ogłosił dzisiaj wyniki za III kw. 2019 r. 

Dane operacyjne:

  • 15.1 mln raportowanych klientów i 12,7 mln aktywnych klientów (odpowiednio +0,6% i stabilnie r/r);
  • Na koniec września 2019 udział klientów kontraktowych wzrósł do 65,8% (+0,8pp r/r), podczas gdy wskaźnik rezygnacji utrzymał się w III kw. na poziomie 0,8%, osiągając w pierwszych dziewięciu miesiącach roku poziom 0,7%;
  • Średnie ARPU wzrosło w III kw. do poziomu 33,4 zł (+2,8% r/r) oraz do 32,7 zł (+1,4% r/r) w pierwszych dziewięciu miesiącach 2019 r., przy utrzymaniu udziału pakietowych kart SIM na poziomie 42%;
  • 20.3 tys. klientów usługi Play Now Box TV uruchomionej komercyjnie w kwietniu 2019 r.;
  • Na koniec września działało 7 613 stacji bazowych (+18,2% r/r), w III kw. uruchomiono 231 nowych stacji bazowych;
  • Zasięg 4G LTE osiągnął 98,4% populacji kraju (+3,0pp r/r) natomiast na koniec września 30% stacji bazowych zostało uaktualnionych do standardu 5G Ready, zapewniając zasięg dla 43,3% populacji kraju.

Dane finansowe:

  • W III kw. przychody operacyjne osiągnęły 1 796 mln zł (+5,2% r/r) dzięki wzrostowi przychodów z użytkowania o 6,2% i sprzedaży towarów o 6,4%. W rezultacie po dziewięciu miesiącach roku przychody wyniosły 5 241 mln zł (+4,2% r/r).
  • Skorygowana EBITDA osiągnęła w III kw. 645 mln zł (+16,1% r/r), bijąc rekord z II kw., głównie dzięki poprawie marży na usługach o 108 mln zł. Skorygowana EBITDA po dziewięciu miesiącach roku wyniosła 1 866 mln zł (+14,9% r/r).
  • Zysk netto w III kw. wzrósł do 233 mln zł (+22,8% r/r) i do 701 mln zł w pierwszych dziewięciu miesiącach roku (+29,1% r/r), odzwierciedlając głównie poprawę EBITDA, a także niższe koszty finansowe netto, częściowo skompensowane wyższymi kosztami amortyzacji i podatku dochodowego.
  • W III kw. gotówkowe nakłady inwestycyjne wyniosły 200 mln zł (-1,2% r/r) i 635 mln zł w okresie 9-miesięcznym (+24,5% r/r) w związku z rozbudową i modernizacją sieci radiowej i szkieletowej Play, a także kapitalizacją urządzeń klienckich do mobilnego dostępu szerokopasmowego oraz Play Now TV Box.

Podsumowanie finansowe i operacyjne (w milionach złotych):

Wyniki Play za trzeci kwartał 2019 r.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: