PLAY: na koniec marca 2020 r. działało 7 965 stacji bazowych - o 14% więcej niż rok wcześniej

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
PLAY podał swoje wyniki za I kw. 2020 r.

PLAY podał swoje wyniki za I kw. 2020 r.

Przychody wyniosły 1 744 mln zł (+3,5% r/r), na co wpływ miał wzrost przychodów z usług (+7,8% r/r), częściowo zniwelowany niższą sprzedażą towarów (-9,6% r/r) w związku z obostrzeniami spowodowanymi pandemią COVID‑19. Zysk netto spadł do 208 mln zł (-2,8% r/r). 

PLAY miał na koniec I kw. 15,2 mln raportowanych klientów i 12,6 mln aktywnych klientów (odpowiednio +1,1% i +1,0% r/r), w tym 132 tysiące kart SIM M2M.

Udział klientów kontraktowych był na poziomie 65,6% przy wskaźniku rezygnacji na poziomie 0,75%. Średnie ARPU wzrosło do 33,8 zł (+4,7% r/r), natomiast ARPU kontraktowe wzrosło do 39,2 zł (+3,7%);

PLAY miał na koniec marca 47 tys. abonentów usługi PLAY NOW TV BOX - w ciągu roku od uruchomienia tej usługi.

Na koniec marca 2020 r. działało 7 965 stacji bazowych (+14% r/r).  Zasięg 4G LTE osiągnął 98,8% populacji. 3165 stacji bazowych zostało zaktualizowanych do standardu 5G Ready. 500 stacji bazowych jest gotowych na 5G 2100. Uruchomienie aż 126 stacji jest opóźnionych ze względu na wstrzymanie pracy administracji państwowej z powodu epidemii.

Trwa rozbudowa światłowodowej sieci dosyłowej - w pierwszym kwartale 2020 r. podłączono 88 nowych stacji bazowych.

Oczekiwania na 2020 podtrzymane:

 

Ambicje na rok 2020

Wyniki za I kw.

Założenia nt. wpływu COVID-19

Przychody

+2-3% r/r

+3,5%

Wyższe przychody z usług, niższa sprzedaż telefonów

Skorygowana EBITDA

2,5-2,6 mld zł

607 mln zł

Wyższa marża z usług,
niższa marża na telefonach

Nakłady gotówkowe

850-900 mln zł

(~12% przychodów)

156 mln zł

Podtrzymany plan rozbudowy sieci w 2020

FCFE

> 800 mln zł

341 mln zł

Pozytywna zmiana kapitału obrotowego

Dystrybucja do akcjonariuszy

40-50% FCFE

-

Utrzymana polityka dywidendowa

Podsumowanie finansowe i operacyjne (w milionach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej):

 

Trzy miesiące zakończone
31 marca

Zmiana

 

2019

2020

 

 

 

 

 

Przychody operacyjne

1 686

1 744

3,5%

Zysk EBITDA

574

605

5,4%

Skorygowana EBITDA

576

607

5,3%

Zysk netto

214

208

(2,8%)

Całkowita liczba klientów raportowanych (w tys.)

15 032

15 197

1,1%

Liczba raportowanych klientów z wyłączeniem M2M (w tys.)

14 913

15 065

1,0%

Liczba raportowanych klientów kontraktowych (w tys.)

9 917

9 971

0,6%

Aktywni klienci
ogółem (w tys.)

12 451

12 581

1,0%

Aktywni klienci
z wyłączeniem M2M (w tys.)

12 332

12 449

0,9%

Aktywni klienci kontraktowi
(w tys.)

8 838

9 030

2,2%

Wzrost liczby
kontraktów netto (w tys.)

51

(19)

nie dotyczy

Odpływ kontraktów (%)

0,75%

0,75%

0,00 pp

ARPU kontraktowe (PLN)

37,8

39,2

3,7%

Wykorzystanie danych
na klienta kontraktowego (MB)

7 322

10 069

37,5%

Stacje bazowe wybudowane w okresie (netto)

121

97

(19,8%)

 

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: