T-Mobile Polska w II kw. 2018 r. - wyniki

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0

Sa już znane wyniki T-Mobile Polska za II kw. 2018 r.

W ciągu roku T‑Mobile pozyskał 358 tysięcy klientów, z czego 100 tysięcy w samym drugim kwartale 2018 r.

W drugim kwartale bieżącego roku T‑Mobile pozyskał 78 tysięcy klientów kontraktowych i 22 tysiące klientów prepaid. W sumie, na koniec półrocza T‑Mobile obsługiwał 10,609 mln klientów.

 

Wskaźnik odejść klientów kontraktowych (churn) wyniósł 0,9% bazy klientów. To wynik lepszy od analogicznego kwartału ubiegłego roku, kiedy to wynosił on 1,1%. Ostatni raz tak niski wskaźnik odejść klientów kontraktowych T‑Mobile uzyskał w 3 kwartale 2012 roku. Widoczne jest to również w statystykach przenoszenia numerów (MNP), gdzie T‑Mobile w drugim kwartale stracił jak dotychczas najmniej numerów, pozyskując jednocześnie od innych operatorów ponad 87 tysięcy klientów i kończąc kwartał z dodatnim bilansem ponad 6 tysięcy kart SIM.

T‑Mobile utrzymał przychody na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego. W drugim kwartale tego roku operator uzyskał przychody w wysokości 1,566 mln złotych (spadek o 1,8% rok do roku powodowany regulacją RLAH), a w całym pierwszym półroczu 2018 r. 3,135 mln złotych, co jest wynikiem stabilnym w porównaniu z pierwszą połową 2017r.

   

Wynik EBITDA w drugim kwartale tego roku wyniósł 432 mln złotych, a w całym półroczu 2018 r. 834 mln złotych. W porównaniu do drugiego kwartału ubiegłego roku EBITDA zmalała o 17,7%, a porównując pierwszą połowę 2018 z analogicznym okresem ubiegłego roku o 12,9% za co w znacznym stopniu odpowiedzialne były niższe przychody i wyższe koszty odzwierciedlające wpływ regulacji RLAH. Bez uwzględniania tego negatywnego wpływu wynik EBITDA w pierwszym półroczu 2018 roku spadł o 4,6%.

    

Wynik EBITDA to w dużej mierze krótkookresowy efekt wzrostu kosztów pośrednich, jakimi są inwestycje w rozbudowę i rewitalizację sieci sprzedaży czy poprawę jakości obsługi klienta. – komentuje Juraj Andras, CFO T‑Mobile Polska. Zakończenie projektów inwestycyjnych zwiększy naszą efektywność kosztową, co wraz ze stabilnymi przychodami i dobrym wynikiem operacyjnym pozwala oczekiwać polepszenia wyników w kolejnych kwartałach.

W drugim kwartale T‑Mobile rozpoczął proces zmiany sposobu wykorzystania posiadanych zasobów sieciowych. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Orange obie firmy przestały współdzielić częstotliwości z zakresu 900MHz. Obecnie T‑Mobile samodzielnie wykorzystuje posiadane częstotliwości, co przełożyło się na zwiększenie pojemności sieci 3G, ale pozwoliło również na uruchomienie 220 nowych stacji oferujących zasięg 3G głównie na wschodzie Polski. Jednocześnie realizowany jest drugi z projektów porozumienia, a więc zakończenie współdzielenia zasobów częstotliwości 1800 MHz. Dotychczas prace rozpoczęły się w 5 z 12 miast, a zakończenie projektu we wszystkich największych miastach Polski planowane jest na koniec tego roku.

Na początku tego roku T‑Mobile testował przeznaczenie części częstotliwości z zakresu 2100MHz pod usługi w technologii LTE. Po udanych testach T‑Mobile rozwija sieć LTE2100 na obszarach miejskich, mając na koniec pierwszego półrocza blisko 1100 takich stacji. 

Aktualnie trwają już przygotowania techniczne, których finałem będzie pełna oferta stacjonarna T‑Mobile.

Wyniki finansowe (euro) w II kw. 2018 r.

    Note Q2
2017
millions of €
Q3
2017
millions of €
Q4
2017
millions of €
FY
2017
millions of €
Q1
2018
millions of €
Q2
2018
millions of €
Change

%
H1
2017
millions of €
H1
2018
millions of €
Change

%
                         
TOTAL REVENUE     378 376 392 1 509 375 368 (2,6) 742 743 0,1
PRODUCT VIEW     378 376 392 1 509 375 368 (2,6) 742 743 0,1
 - Fixed network     25 27 29 105 27 27 8,0 50 55 10,0
 - Mobile communications     352 349 363 1 403 348 340 (3,4) 692 687 (0,7)
SEGMENT VIEW     378 376 392 1 509 375 368 (2,6) 742 743 0,1
 - of which Consumer     207 208 213 834 211 204 (1,4) 413 415 0,5
 - of which Business     129 124 133 508 127 122 (5,4) 251 249 (0,8)
EBITDA   1 125 88 106 419 96 101 (19,2) 224 197 (12,1)
EBITDA MARGIN (EBITDA / TOTAL REVENUE) %   33,1 23,4 27,0 27,8 25,6 27,4 (5,7p) 30,2 26,5 (3,7p)
CASH CAPEX (AS REPORTED)     34 45 48 203 59 50 47,1 111 109 (1,8)

Wyniki operacyjne w II kw. 2018 r.

    Note Q2
2017
Q3
2017
Q4
2017
FY
2017
Q1
2018
Q2
2018
Change
%
H1
2017
H1
2018
Change
%
                         
FIXED NETWORK (END OF PERIOD)                        
Fixed network Access Lines ('000)   31 29 32 32 27 26 (16,1) 31 26 (16,1)
 - IP Accesslines ('000)   1 1 2 2 2 1 0,0 1 1 0,0
Broadband Customers Retail ('000) 1 28 27 25 25 23 23 (17,9) 28 23 (17,9)
MOBILE COMMUNICATIONS (END OF PERIOD)                        
Service revenue (€)   227 224 230 899 223 220 (3,1) 445 443 (0,4)
Service revenue EXCL. IFRS 15 (€)           219 215 n.a.   434 n.a.
CUSTOMERS ('000)   10 251 10 297 10 454 10 454 10 509 10 609 3,5 10 251 10 609 3,5
 - contract ('000)   6 741 6 797 6 921 6 921 6 990 7 068 4,9 6 741 7 068 4,9
 - prepaid ('000)   3 510 3 500 3 533 3 533 3 519 3 541 0,9 3 510 3 541 0,9
NET ADDS ('000)   21 46 156 (180) 56 100 n.a. (383) 155 n.a.
 - contract ('000)   45 56 124 309 69 78 73,3 129 147 14,0
 - prepaid ('000)   (24) (10) 33 (490) (14) 22 n.a. (513) 8 n.a.
AVERAGE MONTHLY CHURN (%)   2,0 1,8 1,5 2,1 1,4 1,3 (0,7p) 2,6 1,4 (1,2p)
 - contract (%)   1,1 1,0 1,0 1,1 1,0 0,9 (0,2p) 1,2 1,0 (0,2p)
ARPU   7 7 7 7 7 7 0,0 7 7 0,0
 - contract   10 9 10 10 9 9 (10,0) 10 9 (10,0)
 - prepaid   3 3 3 3 3 3 0,0 3 3 0,0
MOU PER CUSTOMER (min)   248 258 269 255 260 253 2,0 247 256 3,6
 - contract (min)   330 340 356 342 344 333 0,9 335 338 0,9

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: