T-Mobile Polska w III kw. 2017 r. - wyniki

Newsy
Opinie: 8

T-Mobile opublikował komunikat dotyczący wyników finansowych i operacyjnych uzyskanych w III kw. 2017 r.

W trzecim kwartale 2017 roku liczba abonentów T-Mobile Polska wzrosła o 56 tysięcy. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba abonentów Spółki zwiększyła się o 256 tysięcy. W trzecim kwartale br. T-Mobile uzyskał najlepszy w swojej historii bilans przenoszalności numerów komórkowych.

T-Mobile Polska na koniec września 2017 roku obsługiwał 10,297 miliona klientów. W trzecim kwartale baza klientów usług abonamentowych zwiększyła się o 56 tysięcy do 6,797 miliona. W porównaniu do trzeciego kwartału 2016 roku baza abonentów wzrosła o 256 tysięcy. Baza klientów usług przedpłaconych wyniosła 3,5 miliona i zmniejszyła się o 10 tysięcy numerów w porównaniu z poprzednim kwartałem.

W trzecim kwartale 2017 roku w segmencie rynku prywatnego T-Mobile Polska ustabilizowała bazę klientów usług przedpłaconych oraz zwiększyła średni przychód miesięczny na klienta usług przedpłaconych do 13 złotych z 10 złotych w trzecim kwartale 2016 r.

W przypadku klientów abonamentowych nowa oferta „T-Mobile 1 - BEZ LIMITU” obejmująca nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y a także dostęp do Internetu bez limitu danych cieszy się dużą popularnością. Jej udział w nowych aktywacjach przekracza 50%. Wprowadzona w połowie września nowa oferta Nielimitowanego Internetu Domowego przyciąga do T-Mobile nowych klientów szczególnie z obszarów wiejskich i z małych miast, którzy stanowią 70% wszystkich aktywacji.

W trzecim kwartale 2017 roku skonsolidowane przychody całkowite T-Mobile Polska wyniosły 1,6 miliarda złotych i były niższe o 1,2% w porównaniu z trzecim kwartałem 2016 roku. Przychody z usług mobilnych wyniosły 1,485 miliarda złotych i były niższe o 1,5% w porównaniu z wynikami z ubiegłego roku. Pozostałe przychody uwzględniające m.in. usługi stacjonarne oraz ICT wyniosły 115 milionów złotych i były wyższe o 1,8% w porównaniu z 2016 rokiem. 

 

„W 2017 roku skonsolidowane przychody całkowite wypracowane przez T-Mobile Polska utrzymują się na niemal stabilnym poziomie. To efekt szeregu czynników, takich jak zwiększona sprzedaż urządzeń, która pozwoliła częściowo zrównoważyć skutki spadku przychodów z usług telekomunikacyjnych. Na wynik skonsolidowany EBITDA w trzecim kwartale największy wpływ miały wyższe koszty rozliczeń międzyoperatorskich wynikające z większej aktywności użytkowników taryf nielimitowanych. Dodatkowo w rezultatach T-Mobile Polska widoczne są efekty dwóch negatywnych trendów związanych z wprowadzeniem regulacji Roam Like At Home: duży wzrost kosztów wynikających z korzystania z usług roamingowych oraz utracone przychody ze sprzedaży pakietów roamingowych” - powiedział Szabolcs Gaborjani, członek zarządu ds. finansowych.

Istotnymi czynnikami wpływającymi na wynik EBITDA są trendy rynkowe związane z dominacją nielimitowanych usług zarówno w segmencie abonamentowym jak i przedpłaconym, a także silna presja cenowa. Skutkują one obniżeniem przychodów z usług telekomunikacyjnych oraz wyższymi kosztami obsługi połączeń międzyoperatorskich. Wynik skonsolidowany EBITDA Spółki za 9 miesięcy 2017 roku jest równy 1,332 miliarda złotych i jest niższy o 11,3 procent w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku. Po wyłączeniu negatywnego wpływu regulacji roamingowych EBITDA byłaby niższa o 6,7%. Marża EBITDA w tym czasie wyniosła 28,0% i była niższa o 3,5 punktu procentowego w porównaniu do 2016 roku. W okresie od 1 lipca do 30 września 2017 roku EBITDA T Mobile Polska wyniosła 375 milionów złotych. W wyniku EBITDA tego kwartału widoczny jest wpływ regulacji roamingowych w wysokości 58 milionów złotych, bez tego efektu EBITDA obniżyłaby się o 20,3% w porównaniu do trzeciego kwartału 2016 r.

 

Wyniki finansowe

    Note Q3
2016
millions of €
Q4
2016
millions of €
FY
2016
millions of €
Q1
2017
millions of €
Q2
2017
millions of €
Q3
2017
millions of €
Change

%
Q1 - Q3
2016
millions of €
Q1 - Q3
2017
millions of €
Change

%
                         
TOTAL REVENUE     373 394 1 488 364 378 376 0,8 1 094 1 117 2,1
PRODUCT VIEW     373 394 1 488 364 378 376 0,8 1 094 1 117 2,1
 - Fixed network     25 25 99 25 25 27 8,0 74 77 4,1
 - Mobile communications     347 368 1 388 339 352 349 0,6 1 020 1 040 2,0
SEGMENT VIEW     373 394 1 488 364 378 376 0,8 1 094 1 117 2,1
 - of which Consumer     201 217 812 206 207 208 3,5 595 621 4,4
 - of which Business     129 138 516 122 129 124 (3,9) 378 375 (0,8)
EBITDA   2 125 136 482 100 125 88 (29,6) 345 313 (9,3)
EBITDA MARGIN (EBITDA / TOTAL REVENUE) %   33,5 34,5 32,4 27,5 33,1 23,4 (10,1p) 31,5 28,0 (3,5p)
CASH CAPEX (AS REPORTED)     493 70 1 143 76 34 45 (90,9) 1 073 155 (85,6)
CASH CONTRIBUTION     (368) 66 (661) 24 91 43 n.a. (728) 158 n.a.

Wyniki operacyjne

    Note Q3
2016
Q4
2016
FY
2016
Q1
2017
Q2
2017
Q3
2017
Change
%
Q1 - Q3
2016
Q1 - Q3
2017
Change
%
                         
FIXED NETWORK (END OF PERIOD)                        
Fixed network Access Lines ('000)   20 20 20 33 31 29 45,0 20 29 45,0
 - IP ('000)   2 2 2 2 1 1 (50,0) 2 1 (50,0)
Broadband Access Lines Retail ('000)   10 10 10 20 18 17 70,0 10 17 70,0
TV (IPTV, SAT, Cable) ('000)   0 0 0 0 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Wholesale Bundled Access Lines ('000)   0 0 0 0 0 0 n.a. 0 0 n.a.
ULLs/Wholesale PSTN ('000)   0 0 0 0 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Wholesale Unbundled Access Lines ('000)   5 5 5 0 0 0 (100,0) 5 0 (100,0)
MOBILE COMMUNICATIONS (END OF PERIOD)                      
Service revenue (€)   235 246 945 217 227 224 (4,7) 699 669 (4,3)
CUSTOMERS ('000)   11 221 10 634 10 634 10 229 10 251 10 297 (8,2) 11 221 10 297 (8,2)
 - contract ('000)   6 541 6 612 6 612 6 696 6 741 6 797 3,9 6 541 6 797 3,9
 - prepaid ('000)   4 680 4 022 4 022 3 533 3 510 3 500 (25,2) 4 680 3 500 (25,2)
NET ADDS ('000)   (414) (587) (1 422) (405) 21 46 n.a. (835) (337) 59,6
 - contract ('000)   25 70 43 84 45 56 n.a. (28) 186 n.a.
 - prepaid ('000)   (440) (657) (1 465) (489) (24) (10) 97,7 (807) (523) 35,2
AVERAGE MONTHLY CHURN (%)   3,2 3,4 3,3 3,2 2,0 1,8 (1,4p) 3,3 2,3 (1,0p)
 - contract (%)   1,2 1,4 1,2 1,3 1,1 1,0 (0,2p) 1,1 1,1 0,0p
SAC PER GROSS ADD   6 10 7 7 2 5 (16,7) 6 5 (16,7)
 - contract   16 15 21 12 3 9 (43,8) 24 8 (66,7)
 - prepaid   1 4 2 2 2 3 n.a. 1 2 100,0
SRC PER RETAINED CUSTOMER   (1) 13 4 (3) (5) (6) n.a. 0 (5) n.a.
ARPU   7 8 7 7 7 7 0,0 7 7 0,0
 - contract   10 11 10 10 10 9 (10,0) 10 10 0,0
 - prepaid   2 2 2 2 3 3 50,0 2 3 50,0
NON-VOICE % OF ARPU (%)   42 42 42 47 48 48 6p 42 48 6p
MOU PER CUSTOMER (min)   215 232 216 246 248 258 20,0 211 251 19,0
 - contract (min)   327 338 331 340 330 340 4,0 329 336 2,1

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: