Wyniki T-Mobile Polska w III kw. 2019 r.

Newsy
Opinie: 0
Wyniki T-Mobile Polska w III kw. 2019 r.

Deutsche Telekom opublikował dziś rano wyniki swojego polskiego oddziału za III kw. 2019 r.

T-Mobile na koniec III kw. miał 10.9 mln klientów. 7.4 mln to klienci abonamentowi.

W III kw. bieżącego roku T-Mobile pozyskiwał znacznie mniej klientów niż rok wcześniej.

Przychody w porównaniu rok do roku spadły o 4.8% do 373 mln euro.

Wskaźnik EBITDA AL nieznacznie urósł z 95 do 98 mln euro.

Dane z komunikatu prasowego polskiego oddziału:

W trzecim kwartale 2019 r.:

  • Wzrost bazy klientów o 215 tysięcy (r/r)
  • Utrzymanie niskiego wskaźnika odejść klientów CHURN na poziomie 0,7% miesięcznie
  • 423 mln zł zysku EBITDA AL, czyli o 3,4% więcej niż w analogicznym kwartale ubiegłego roku
  • Wzrost przychodów z usług mobilnych o 0,6% (r/r) oraz łączne przychody w wysokości 1,61 mld zł

T‑Mobile Polska wypracował wynik EBITDA AL 423 mln zł, a więc wyższy od raportowanego za analogiczny okres ubiegłego roku o 3,4%. Oznacza to, że spółka osiągnęła wzrost we wszystkich 3 kwartałach 2019 roku.

                      

Wśród użytkowników, którzy od lipca br. zdecydowali się skorzystać z oferty światłowodu od T‑Mobile, 89% pozytywnie oceniło proces sprzedaży, a 90% instalację. 82% badanych chętnie poleciłoby tę ofertę T‑Mobile.

T-Mobile w komunikacie nie podał liczby użytkowników światłowodu. Na spotkaniu z prezesem polskiego oddziału również te dane nie zostały ujawnione.

Rozwój cyfrowych kanałów kontaktu z klientami sprawia, iż spada liczba połączeń kierowanych do pracowników telefonicznej obsługi klienta. W ostatnich 12 miesiącach liczba połączeń spadła o 4%.

Podobnie, jak w segmencie klientów indywidualnych, również w obszarze klientów korporacyjnych T‑Mobile kontynuował działania skierowane na usprawnienie procesu obsługi klienta, między innymi rozwijając narzędzia cyfrowe skracające czas obsługi. Na koniec trzeciego kwartału br. aż 78% klientów posiadających taką możliwość korzystało z systemu self-service (eSerwis), a 66% transakcji z klientami biznesowymi było realizowanych online.

Nadal bardzo szybko rośnie zapotrzebowanie na usługi mobilnej transmisji danych. W porównaniu do trzeciego kwartału ubiegłego roku ilość przesłanych danych wzrosła o 50%. O 200% wzrosła ilość danych przesłanych przez klientów realizujących połączenia głosowe w sieci LTE – VoLTE, co jest efektem rosnącego portfolio telefonów obsługujących tę technologię. Obecnie już ponad 93% wszystkich danych przesyłanych jest w sieci LTE.

Dlatego też T‑Mobile Polska nieustannie inwestuje w rozwój sieci. W całej Polsce realizowane są inwestycje, których celem jest wzrost pojemności sieci i oferowanych prędkości. W ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba stacji bazowych oferujących agregację pasma wzrosła o 40% (8520 stacji z CA), z czego 2250 stacji obsługuje agregację wszystkich 4 pasm, na których oferowane jest LTE w sieci T‑Mobile.

Dane operacyjne T-Mobile Polska w III kw. 2019 r.

Note Q3
2018
Q4
2018
FY
2018
Q1
2019
Q2
2019
Q3
2019
Change
%
Q1 - Q3
2018
Q1 - Q3
2019
Change
%
                         
FIXED NETWORK (END OF PERIOD)                        
Fixed network Access Lines ('000)   19 18 18 18 19 19 0,0 19 19 0,0
 - IP Accesslines ('000)   1 1 1 0 0 3 n.a. 1 3 n.a.
Broadband Customers Retail ('000)   20 18 18 11 10 11 (45,0) 20 11 (45,0)
MOBILE COMMUNICATIONS (END OF PERIOD)                        
Service revenue (€)   234 233 910 222 231 235 0,4 677 688 1,6
CUSTOMERS ('000)   10 693 10 787 10 787 10 823 10 869 10 908 2,0 10 693 10 908 2,0
 - contract ('000)   7 152 7 243 7 243 7 298 7 374 7 434 3,9 7 152 7 434 3,9
 - prepaid ('000)   3 541 3 544 3 544 3 525 3 495 3 474 (1,9) 3 541 3 474 (1,9)
NET ADDS ('000)   84 94 333 36 47 38 (54,8) 239 121 (49,4)
 - contract ('000)   84 90 322 55 76 60 (28,6) 231 191 (17,3)
 - prepaid ('000)   0 3 12 (20) (29) (21) n.a. 8 (70) n.a.
AVERAGE MONTHLY CHURN (%)   1,4 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 (0,1p) 1,4 1,3 (0,1p)
 - contract (%)   0,8 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 (0,1p) 0,9 0,8 (0,1p)
ARPU (€)   8 7 7 7 7 7 (12,5) 7 7 0,0
 - contract (€)   10 10 10 9 9 9 (10,0) 10 9 (10,0)
 - prepaid (€)   3 3 3 3 3 3 0,0 3 3 0,0

 

Dane finansowe T-Mobile Polska w III kw. 2019 r. (mln euro)

Note Q3
2018
millions of €
Q4
2018
millions of €
FY
2018
millions of €
Q1
2019
millions of €
Q2
2019
millions of €
Q3
2019
millions of €
Change

%
Q1 - Q3
2018
millions of €
Q1 - Q3
2019
millions of €
Change

%
                         
TOTAL REVENUE     392 390 1 526 348 366 373 (4,8) 1 135 1 087 (4,2)
PRODUCT VIEW     392 390 1 526 348 366 373 (4,8) 1 135 1 087 (4,2)
 - Fixed network   2 28 38 120 30 31 32 14,3 84 91 8,3
 - Mobile communications   2 364 353 1 406 318 335 342 (6,0) 1 052 995 (5,4)
SEGMENT VIEW     392 390 1 526 348 366 373 (4,8) 1 135 1 087 (4,2)
 - of which Consumer     214 212 841 202 210 209 (2,3) 629 621 (1,3)
 - of which Business     125 145 520 123 130 131 4,8 375 384 2,4
EBITDA   1 97 96 390 110 118 116 19,6 294 344 17,0
EBITDA MARGIN (EBITDA / TOTAL REVENUE) %   24,8 24,6 25,6 31,6 32,2 31,1 6,3p 25,9 31,6 5,7p
EBITDA AL     95 94 382 92 100 98 3,2 289 290 0,3
EBITDA AL MARGIN (EBITDA AL / TOTAL REVENUE) %   24,2 24,1 25,0 26,4 27,3 26,3 2,1p 25,5 26,7 1,2p
CASH CAPEX (AS REPORTED)     50 60 219 65 42 49 (2,0) 159 156 (1,9)

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: