T-Mobile Polska w I kw. 2018 r. - wyniki

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0

Deutsche Telekom podał wyniki polskiego oddziału T-Mobile za I kw. 2018 r.

Siódmy kwartał z rzędu wzrosła liczba klientów kontraktowych. Obecnie operator obsługuje ich 6,990 mln, co oznacza wzrost o 69 tysięcy w porównaniu do czwartego kwartału 2017 roku i o 294 tysiące w porównaniu do stanu na koniec pierwszego kwartału 2017 roku. W sumie, na koniec pierwszego kwartału br. T‑Mobile w Polsce obsługiwał 10,509 mln klientów.

  

Pozytywny wynik to m.in. zasługa niskiego wskaźnika odejść klientów (CHURN), który osiągnął najniższy poziom od pierwszego kwartału 2016 roku.

W porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku, T‑Mobile uzyskał o 28 tysięcy lepszy bilans przenoszalności numerów. 

Przychody T‑Mobile Polska pozostały na podobnym poziomie jak w 1 kwartale 2017 roku i wyniosły 1,569 mln złotych.

Skorygowana EBITDA za 1 kwartał 2018 roku wyniosła 401 mln złotych, co oznacza spadek o 7,0%.

Na wynik EBITDA wpłynął wzrost kosztów obsługi usług roamingowych klientów T‑Mobile co jest efektem wprowadzenia regulacji Roam Like At Home. W pierwszym kwartale 2018 r. negatywny wpływ RLAH wyniósł (-)37 milionów złotych. Wynik EBITDA po wyłączeniu tego zjawiska pozostałby na podobnym poziomie.

W porównaniu do pierwszego kwartału 2017 r. ilość danych przesłanych w roamingu przez klientów T‑Mobile wzrosła niemal pięciokrotnie.

„T-Mobile zainwestował w klientów i w swoją przyszłość. Zatrudnienie nowych pracowników do obsługi klientów w połączeniu z rozbudową sieci sprzedaży wpłynęły na wzrost kosztów operacyjnych firmy, a tym samym spadek EBITDA, ale jesteśmy przekonani, że z czasem  zaowocują one wzrostem sprzedaży i tym samym przełożą się na poprawę wyników finansowych w przyszłości.” – powiedział Juraj Andras, członek zarządu, dyrektor Pionu Finansowego T‑Mobile Polska.

W pierwszym kwartale T‑Mobile rozpoczął testy zmierzające do zmian w sposobie wykorzystania posiadanych częstotliwości. W efekcie w pierwszym kwartale uruchomionych zostało kilkanaście stacji oferujących agregację 4 pasm z maksymalną prędkością przesyłania danych wynoszącą do 590 Mbps.

Łącznie T‑Mobile ma już ponad 4250 stacji z agregacją pasma.

Aby zapewnić właściwą obsługę stacji bazowych T‑Mobile realizuje projekt doprowadzania do stacji bazowych infrastruktury światłowodowej, która docelowo zastąpi w większości przypadków radiolinie. W Q1 uruchomionych zostało 70 nowych węzłów zasilonych światłowodem o szybkości 1Gbps lub 10Gbp/s. W tym roku planowanych jest kolejnych 150-200 takich realizacji.

T‑Mobile zrezygnował z radiolinii wolniejszych niż 150Mbps zastępując je szybszymi oferującymi przepływności do 1Gbps.

Z końcem marca 2018 roku zakończył się rozpoczęty rok temu program rozbudowy sieci placówek T‑Mobile. W tym czasie otwarto 110 nowych sklepów, z czego 8 w pierwszym kwartale tego roku. W styczniu 2018 roku zainicjowany został program, w ramach którego pozostałe sklepy zostaną odnowione i dostosowane do nowej wizualizacji. W pierwszym kwartale program objął 43 sklepy. T-Mobile ma obecnie 700 sklepów (1/3 z nich to salony własne).

„Od samego początku moim celem jest zbudowanie pozycji T‑Mobile jako najlepszego dostawcy usług na rynku. Z satysfakcją obserwuję, jak szybko ta strategia, którą skoncentrowaliśmy na polepszeniu istniejących i stworzeniu nowych punktów styku klientów z firmą, przynosi efekty. Rozbudowując sieć sprzedaży, wprowadzając zmiany w obsłudze klienta i rozszerzając funkcjonalności kanału on-line, postawiliśmy na jakość i dostępność wszystkich punktów kontaktu z klientem. Badania satysfakcji klientów pokazują, że te starania przynoszą widoczne rezultaty. Wzrost satysfakcji klientów, widoczny już w 2017 stał się jeszcze bardziej wyraźny na początku tego roku” – powiedział Andreas Maierhofer, prezes T‑Mobile Polska.

Dane finansowe - T-Mobile Polska - I kw. 2018 r.

    Note Q1
2017
millions of €
Q2
2017
millions of €
Q3
2017
millions of €
Q4
2017
millions of €
FY
2017
millions of €
Q1
2018
millions of €
Change

%
                   
TOTAL REVENUE     364 378 376 392 1 509 375 3,0
PRODUCT VIEW     364 378 376 392 1 509 375 3,0
 - Fixed network     25 25 27 29 105 27 8,0
 - Mobile communications     339 352 349 363 1 403 348 2,7
SEGMENT VIEW     364 378 376 392 1 509 375 3,0
 - of which Consumer     206 207 208 213 834 211 2,4
 - of which Business     122 129 124 133 508 127 4,1
EBITDA   2 100 125 88 106 419 96 (4,0)
EBITDA MARGIN (EBITDA / TOTAL REVENUE) %   27,5 33,1 23,4 27,0 27,8 25,6 (1.9p)
CASH CAPEX (AS REPORTED)     76 34 45 48 203 59 (22,4)
CASH CONTRIBUTION     24 91 43 58 216 37 54,2

Dane operacyjne - T-Mobile Polska - I kw. 2018 r.

    Note Q1
2017
Q2
2017
Q3
2017
Q4
2017
FY
2017
Q1
2018
Change
%
                   
FIXED NETWORK (END OF PERIOD)                  
Fixed network Access Lines ('000)   33 31 29 32 32 27 (18,2)
 - IP ('000)   2 1 1 2 2 2 0,0
Broadband Access Lines Retail ('000) 3 20 18 17 15 15 13 (35,0)
TV (IPTV, SAT, Cable) ('000)   0 0 0 0 0 0 n.a.
ULLs/Wholesale PSTN ('000)   0 0 0 0 0 0 n.a.
Wholesale Broadband Access Lines ('000)   0 0 0 0 0 0 n.a.
MOBILE COMMUNICATIONS (END OF PERIOD)                
Service revenue (€)   217 227 224 230 899 223 2,8
Service revenue EXCL. IFRS 15               219 0,9
CUSTOMERS ('000)   10 229 10 251 10 297 10 454 10 454 10 509 2,7
 - contract ('000)   6 696 6 741 6 797 6 921 6 921 6 990 4,4
 - prepaid ('000)   3 533 3 510 3 500 3 533 3 533 3 519 (0,4)
NET ADDS ('000)   (405) 21 46 156 (180) 56 n.a.
 - contract ('000)   84 45 56 124 309 69 (17,9)
 - prepaid ('000)   (489) (24) (10) 33 (490) (14) 97,1
AVERAGE MONTHLY CHURN (%)   3,2 2,0 1,8 1,5 2,1 1,4 (1,8p)
 - contract (%)   1,3 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0 (0,3p)
ARPU   7 7 7 7 7 7 0,0
 - contract   10 10 9 10 10 9 (10,0)
 - prepaid   2 3 3 3 3 3 50,0
MOU PER CUSTOMER (min)   246 248 258 269 255 260 5,7
 - contract (min)   340 330 340 356 342 344 1,2

Prezentacja:

Opinie:

Rekomendowane: