WZA zaakceptowało zmianę nazwy SZEPTELA - oficjalny komunikat

Newsy
Żródło: Szeptel
Opinie: 6
Opinie: 6

13 stycznia 2005 roku na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uległa zmianie nazwa spółki PT SZEPTEL S.A. na MNI S.A.
Akcjonariusze uznali, iż w związku z realizowaną od pewnego czasu strategią rozszerzania działalności Spółki o nowe obszary, powinna być dokonana zmiana, która by powodowała postrzeganie Firmy w innym niż tylko Operator Telekomunikacyjny kontekście.

Z końcem ubiegłego roku SZEPTEL zakupił przedsiębiorstwo warszawskiej Spółki Media Net Interactive Sp. z o.o. specjalizującej się w kreowaniu, integrowaniu i dostarczaniu usług dodanych dla Operatorów Telefonii Komórkowej. Wraz z tym zakupem oraz integracją obu struktur rozpoczął się nowy rozdział w historii Spółki. Pojawił się bowiem nowy podmiot telekomunikacyjny, wcześniej w kraju niespotykany i nie mający odpowiedników, łączący tradycyjną działalność w zakresie powszechnych usług telekomunikacyjnych z aktywnością w zakresie szeroko pojętych usług z wartością dodaną , w tym usług SMS oraz usług multimedialnych przeznaczonych dla Operatorów sieci GSM

Jednocześnie Zarząd MNI S.A informuje , że sieci telekomunikacyjne przy pomocy których świadczone są i będą nasze powszechne usługi telekomunikacyjne pozostaną przy nazwie: SZEPTEL i będą komunikowane abonentom MNI S.A operator sieci SZEPTEL

Zarząd chciałby tym samym podkreślić przywiązanie do znanej i powszechnie akceptowanej w rejonie podlaskim nazwy, kojarzonej tu z pożądaną społecznie usługą , którą Spółka dostarczyła w chwili, gdy w zasadzie nie istniała dla niej realna alternatywa.

Strategia Zarządu, w ramach której mieszczą się akwizycje podmiotów prowadzących około-telekomunikacyjną działalność oraz zmiana nazwy częściowo zamykająca skomplikowaną przeszłość Spółki, zmierza do zbudowania podmiotu o aspiracjach wykraczających poza ramy lokalnego krajowego rynku. Już dziś ze swoimi usługami Spółka obecna jest na rynku niemieckim, austriackim, czeskim i słowackim. W bieżącym roku lista krajów, gdzie MNI S.A. będzie obecne ze swoimi usługami znacząco wzrośnie. Ta obecność to również już około 10 % rocznych przychodów w roku 2004 i plany na przyszłość, zakładające dwucyfrowy wzrost w roku bieżącym.

Zarząd MNI S.A. deklaruje, iż abonentom, których ilość stale wzrasta w dalszym ciągu zapewniać będzie powszechne usługi telekomunikacyjne najwyższej jakości i tym samym w szerokim zakresie Spółka będzie uczestnikiem krajowego rynku telekomunikacyjnego. Pozwalamy sobie w tym miejscu na przypomnienie takich projektów realizowanych dla abonentów rejonu podlaskiego jak szerokopasmowy dostęp do Internetu , powszechnie wprowadzany na polskim rynku. Spółka zabiegać będzie o partnerską współpracę z pozostałymi uczestnikami rynku a w szczególności Operatorami telekomunikacyjnymi.
Spółka będzie w dalszym ciągu rozwijać i rozbudowywać , rozpoczęte wcześniej inicjatywy , takie jak budowane w Szepietowie Contact Center ,które docelowo będzie pracodawcą dla ponad 200 osób z lokalnego rynku.
Zarząd żywi nadzieję, że dla wielu dotychczasowych kooperantów MNI pozostanie stabilnym partnerem i o tyle atrakcyjniejszym, bo oferującym cały pakiet interesujących usług z wartością dodaną w tym wysokomarżowych usług Premium Rate.
MNI S.A. nowym podmiot, uczestnik rynku telekomunikacyjnego który wyrósł na bazie lokalnej podlaskiej społecznej inicjatywy , wchodzi w kolejną fazę swojego rozwoju , poszerzając możliwości oraz wychodząc poza lokalny, a nawet krajowy rynek telekomunikacyjny.

Opinie:

Opinie archiwalne (6):

Komentuj

Komentarze / 6

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: