Tobias Solorz ściga się na zarobki z Jean-François Fallacherem - wygrywa szef Orange Polska

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Tobias Solorz - Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu

Grupa Cyfrowego Polsatu w swoim raporcie podała zarobki członków zarządu CP. Wcześniej podobne dane podał także Orange Polska.

Wynagrodzenia członków zarządu CP

Tabela poniżej przedstawia łączne kwoty wynagrodzenia podstawowego członków zarządu Cyfrowy Polsat S.A. z tytułu pełnienia funkcji zarządczych w jednostce dominującej oraz spółkach zależnych:

Imię i nazwisko

Funkcja 2017 2016
Tobias Solorz Prezes Zarządu 1,5 1,5
Dariusz Działkowski Członek Zarządu 0,7 0,6
Tomasz Gillner-Gorywoda  Członek Zarządu 1,2 1,2
Aneta Jaskólska Członek Zarządu 0,9 0,9
Agnieszka Odorowicz Członek Zarządu (od dnia 1 marca 2016 roku) 0,6 0,5
Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu (od dnia 1 października 2016 roku) 1,0 0,2
Maciej Stec Członek Zarządu 0,9 0,9
Tomasz Szeląg Członek Zarządu (do dnia 30 września 2016 roku) - 0,7
Razem   6,8 6,5

Wartości premii należnych poszczególnym członkom zarządu za rok 2017 i 2016:

Imię i nazwisko

Funkcja 2017 2016
Tobias Solorz Prezes Zarządu 1,5 5,0
Dariusz Działkowski Członek Zarządu 1,1 1,0
Tomasz Gillner-Gorywoda  Członek Zarządu 1,4 1,5
Aneta Jaskólska Członek Zarządu 1,3 1,8
Agnieszka Odorowicz Członek Zarządu (od dnia 1 marca 2016 roku) 0,6 0,5
Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu (od dnia 1 października 2016 roku) 1,4 1,2
Maciej Stec Członek Zarządu 1,5 1,6
Tomasz Szeląg Członek Zarządu (do dnia 30 września 2016 roku) - 4,1
Razem   8,8 16,7

Wynagrodzenia członków zarządu Orange Polska

Osoby będące członkami zarządu spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku:

(w tysiącach złotych)

12 miesięcy do 31 grudnia 2017

Koszt stałych
składników
wynagrodzenia
w 2017r.
Koszt zmiennych
składników
wynagrodzenia
w 2017r.
Koszt
wynagrodzenia
w 2017r.
razem
Ponadto: koszt
zmiennych składników
wynagrodzenia z 2016r.
wypłaconych w 2017r.
Jean-François Fallacher 2 831 973 3 804 391
Mariusz Gaca 1 697 847 2 544 339
Jolanta Dudek 908 431 1 339 194
Jacek Kowalski 1 196 580 1 776 271
Bożena Leśniewska 1 223 597 1 820 239
Maciej Nowohoński 1 231 552 1 783 271
Razem 9 086 3 980 13 066 1 705

Osoby będące członkami zarządu spółki w roku 2017 i w poprzednich okresach:

(w tysiącach złotych)

12 miesięcy do 31 grudnia 2017

Koszt stałych
składników
wynagrodzenia
w 2017r.
Koszt zmiennych
składników
wynagrodzenia
w 2017r.
Koszt
wynagrodzenia
w 2017r.
razem
Ponadto: koszt
zmiennych składników
wynagrodzenia z 2016r.
wypłaconych w 2017r.
Piotr Muszyński 5 821 818 6 639 359
Razem 5 821 818 6 639 359

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: