Zmiana regulaminu POP (komunikat prasowy)

Newsy
Opinie: 0
pop.jpg

W dniu 8 września 2000 r. ukaże się w prasie ogólnopolskiej ("Rzeczpospolitej") nowy regulamin POP wraz z nowym cennikiem. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9.10.2000 r. Zmiana ta dotyczy procedury rejestracji abonentów POP. Wykonywanie przez PTK Centertel Sp. z o.o. umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych będzie uzależnione od wypełnienia i podpisania przez abonenta karty rejestracyjnej i przesłania jej do PTK Centertel Sp. z o.o. w terminie 14 dni od dnia nabycia karty SIM pre-paid.
Abonent będzie mógł wybrać jeden z poniżej podanych sposobów rejestracji:
* W przypadku zakupu zestawu POP lub StartPOP w punkcie sprzedaży PTK Centertel lub u Autoryzowanego Przedstawiciela PTK Centertel, abonent może:
- wypełnić i podpisać kartę rejestracyjną w chwili zakupu wraz z osobą upoważnioną przez PTK Centertel Sp. z o.o. do zawierania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub
- skorzystać z dołączonej do zestawu karty rejestracyjnej wraz z kopertą zwrotną, wypełnić ją, podpisać, a następnie w ciągu 14 dni od daty zakupu odesłać pod wskazany na kopercie adres PTK Centertel Sp. z o.o.
* W przypadku zakupu zestawu POP lub StartPOP poza punktami sprzedaży wymienionymi powyżej abonent musi skorzystać z dołączonej do zestawu karty rejestracyjnej wraz z kopertą zwrotną, wypełnić ją, podpisać, a następnie w ciągu 14 dni oda daty zakupu odesłać pod wskazany na kopercie adres PTK Centertel Sp. z o.o.
Więcej informacji uzyskać można w Internecie: www.idea.pl lub pod numerem bezpłatnej infolinii 0-800-123456.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: