Szybka zmiana zarządu w Netii - Solorz przejmuje stery

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0

Netia poinformowała, że 18 maja 2018 r. Katarzyna Iwuć złożyła rezygnację z pełnienia funkcji prezesa i dyrektora generalnego. Rezygnacja jest skuteczna z momentem jej złożenia. Iwuć nie przedstawiła przyczyn złożenia rezygnacji.

Rezygnację z funkcji członka zarządu i dyrektora ds. Techniki złożył Stefan Radzimiński. Rezygnacja jest skuteczna z momentem jej złożenia. Radzimiński także nie przedstawił przyczyn złożenia rezygnacji.

Rada Nadzorcza oddelegowała członka rady nadzorczej Wojciecha Pytla do czasowego wykonywania czynności prezesa na okres nieprzekraczający 3 miesięcy, tj. od dnia 18 maja 2018 roku do dnia 18 sierpnia 2018 roku.

RN w tym samym dniu powołała Grzegorza Bartlera do pełnienia funkcji członka zarządu.

Opinie:

Rekomendowane: