Zmiany w zarzadzie PTK Centertel - komunikat

Newsy
Żródło: Idea
Opinie: 1
Opinie: 1

27 kwietnia 2001 r. odbyło się spotkanie Rady Nadzorczej PTK Centertel sp. z o.o., operatora sieci Idea, podczas którego omówiono wyniki finansowe za pierwszy kwartał br. i dokonano zmian w składzie Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła efekty działalności Zarządu w 2000 r. i wyraziła podziękowanie dotychczasowym członkom Zarządu PTK Centertel ze ich zaangażowanie w efektywną pracę na rzecz Spółki. 

W związku ze zmianami własnościowymi, które nastąpiły w większościowym Udziałowcu PTK Centertel (TP S.A. ) i wymogły konieczność dostosowania treści umowy Spółki oraz struktury organizacyjnej do wymagań stawianych przez Grupę Kapitałową TP S.A. Rada Nadzorcza podjęła decyzję o odwołaniu całego składu dotychczasowego Zarządu.

Rada Nadzorcza powołała dotychczasowego Dyrektora Generalnego PTK Centertel Marka Józefiaka, na stanowisko Prezesa Zarządu PTK Centertel.

Rada Nadzorcza powołała ponadto: Jean-Marc Vignolles na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych oraz Jacka Murawskiego na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za sprawy finansowe.

W opinii Rady Nadzorczej PTK Centertel, zmiany te to wynik nowych zadań stojących przed Spółką w celu zdobycia wiodącej pozycji na rynku.

Komentując zmiany w składzie Zarządu, Marek Józefiak Prezes i Dyrektor Generalny PTK Centertel powiedział, że wynikają one ze zmiany systemu zarządzania firmą i podyktowane były potrzebą wzrostu kompetencji oraz odpowiedzialnością Zarządu PTK Centertel za realizację bieżących działań i strategii Spółki.

Prezes Zarządu PTK Centertel Marek Józefiak od 1997 r. pełni funkcję Dyrektora Generalnego i w tym okresie wartość Spółki wzrosła ponad 10-ciokrotnie i odnosiła ona wiele sukcesów rynkowych, uzyskując m.in. trzy koncesje na usługi telefonii komórkowej DCS (1997 r.), GSM (1999 r.), UMTS (2000 r.) oraz zwiększając swój udział w rynku do blisko 24% z 2.000.000 abonentów w sieci Idea.

Wiceprezes Zarządu PTK Centertel ds. Operacyjnych, Jean-Marc Vignolles od stycznia 2000 r. piastuje Wiceprezesa  ds. Strategii w France Telecom Central Europe. W 2001 r. został oddelegowany do prowadzenia strategii i wsparcia operacyjnego we France Telecom Poland. Wcześniej zajmował stanowiska Wiceprezesa ds. Europy Środkowo-Wschodniej. Od połowy 1994 r. na stanowisku CIS w Dziale Rozwoju Międzynarodowego France Telecom. Jean-Marc Vignolles rozpoczął pracę we France Telecom w 1983 r. Od 1994 r. aktywnie uczestniczy w projektach dotyczących zadań FT w Europie Środkowej i wschodniej, w szczególności w inwestycjach FT w telefonię ruchomą (w Polsce, Rumunii, Mołdawii i na Słowacji) oraz prywatyzację TP S.A., którą zajmował się w latach 1999/2000. Jean-Marc Vignolles ma 47 lat. Jest absolwentem uniwersytetu Ecole Normale Superieure przy Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu oraz Francuskiej Wyższej Szkoły Telekomunikacji.

Członek Zarządu PTK Centertel ds. finansowych Jacek Murawski w ostatnich latach pracował na stanowisku Dyrektora Finansowego w firmie Tchibo, a wcześniej zajmował stanowisko Głównego Księgowego w przedsiębiorstwach: Polkomtel S.A., i Polskie Książki Telefoniczne. Jacek Murawski ma 35 lat i jest absolwentem szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: