UPC Polska - wyniki operacyjne w IV kw. 2016 r.

Newsy
Opinie: 1
Opinie: 1

Liberty Global podało wyniki operacyjne UPC Polska na koniec 2016 r.

Skonsolidowane dane na koniec 2016 r.

  Homes Passed Two-way Homes Passed Customer Relationships Total RGUs Basic Video Subscribers Enhanced Video Subscribers DTH
Subscribers
Total Video Internet Subscribers
 
Telephony Subscribers
Poland 3,157,600 3,094,900 1,439,200 2,954,100 209,600 1,004,900 - 1,214,500 1,105,100 634,500

Zmiana liczby klientów - 31.12.2016 versus 30.09.2016

  Homes Passed Homes Passed Customer Relationships Total RGUs Basic Video Subscribers Video Subscribers DTH
Subscribers
Total Video Internet Subscribers Telephony Subscribers
Poland 62,400 63,500 9,500 29,100 (7,200) 14,600 - 7,400 19,000 2,700

UPC w Polsce miało także na koniec zeszłego roku 5300 klientów telefonii komórkowej. Kwartał wcześniej liczba ta wynosiła 5800. 

Operator na koniec roku miał 1 439 200 klientów, korzystających z 2 954 100 usług (RGU).

Zasięg sieci UPC Polska osiągnął w 2016 roku poziom 3 157 600 gospodarstw domowych, co oznacza wzrost o ponad 185 000 gospodarstw w ciągu całego roku i o ponad 60 000 w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Liczba sprzedanych usług (RGU) wzrosła w ciągu roku o 106 400, włączając w to wzrost o 29 100 nowych usług w IV kwartale.

Wzrost liczby abonentów w 2016 r.:

Internet szerokopasmowy

           Telewizja cyfrowa

                    Telefonia 

1 105 100

1 004 900

634 500

+ 19 000 w stosunku do końca III kwartału 2016 r. + 14 600 w stosunku do końca III kwartału 2016 r. + 2 700 w stosunku do końca III kwartału 2016 r.
+ 52 700 w stosunku do końca 2015 r.
+ 42 700 w stosunku do końca 2015 r.
+ 42 100 w stosunku do końca 2015 r.

W przypadku internetu UPC zwiększyło liczbę klientów o 52 700, włączając w to wzrost o 19 000 w czwartym kwartale. Liczba usług telewizji cyfrowej wzrosła o 42 700, włączając dodatkowe 14 600, odnotowane w czwartym kwartale, co oznacza przekroczenie poziomu 1 miliona użytkowników tej usługi. W przypadku usługi telefonii wzrost wyniósł 42 100 w ciągu całego 2016 roku.

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz