23 mln z TP SA dla Prokomu

Newsy
Żródło: Prokom
Opinie: 11

W dniu 29 czerwca br. została zawarta przez Prokom Software i Telekomunikację Polską SA umowa mająca na celu dostosowanie systemu informatycznego do zmian organizacyjnych przeprowadzanych w pionach funkcjonalnych TP SA. Wartość umowy stanowi 23 mln zł.

Jest to kolejna umowa wykonawcza do zawartej przed trzema laty umowy generalnej na świadczenie usług informatycznych oraz udzielanie licencji. Prowadzone zmiany organizacyjne w szczególności dotyczące struktury i zakresu działania poszczególnych pionów Spółki, pociągają za sobą konieczność ich odwzorowania w bazach danych. Umowa wykonawcza obejmuje wykonanie analiz, prac projektowych i przygotowanie oprogramowania do reorganizacji baz danych Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Rachunkowością (ZSIWZR) oraz związane z tym usługi. Techniczne oraz merytoryczne wsparcie Prokom Software SA zapewni ciągłość obsługi ksiąg rachunkowych TP SA w okresie formowania nowych struktur oraz kompleksową obsługę baz danych ZSIWZR.

"Cieszy mnie fakt podpisania kolejnej umowy z partnerem, z którym współpracujemy w wielu obszarach. Zawarte z TP SA umowy, wydają się być naturalną konsekwencją naszego dotychczasowego współdziałania, o którym mówią nie tylko liczby, ale też wspólne projekty. W ciągu ostatnich 12 miesięcy Prokom Software SA, bądź spółki Grupy Prokom Software, zawarły umowy na łączną kwotę 92 mln zł. TP SA jest nie tylko naszym Klientem, ale również partnerem inwestycyjnym. Zawarte umowy są, cennym wyrazem zaufania naszego Klienta i świadczą o jego zadowoleniu ze świadczonych przez nas wcześniej usług w zakresie dostaw sprzętu, oprogramowania i wdrożeń" - powiedział Ryszard Krauze - Prezes Zarządu Prokom Software SA

Modyfikacje baz danych ZSIWZR dotyczą głównie procesu alokacji pracowników oraz przekazania/przejęcia zasobów majątkowych TP SA do nowych struktur organizacyjnych. Działania na bazach danych ZSIWZR dotyczą zarówno jednostek organizacyjnych TP SA jak i nowotworzonych spółek kapitałowych TP SA. Proces reorganizacji baz danych obejmuje zadania "związane z wyodrębnieniem zasobów przekazywanych, przekodowaniem danych przekazywanych, transferem danych i parametryzacją systemu".

Pozostałe umowy zawarte z TP SA w ciągu ostatnich 12 miesięcy i składające się na łączną kwotę 92 mln obejmują m.in.:

  • zapewnienie przez Prokom Software SA serwisu powdrożeniowego, zapewniającego nieprzerwaną pracę systemu CRM wdrażanego w TP SA

  • wzbogacenie funkcjonalności systemu ZSIWZR w TP SA o moduł obsługi centralnego katalogu umów oraz rozbudowę systemu ewidencji środków trwałych, a także sprzedaż oprogramowania komunikacyjnego IBM MQ Series wspierającego komunikację pomiędzy aplikacjami TP SA

  • dostawę i serwis zasobów pamięci masowych dla PTK Centertel realizowane przez spółkę zależną Optix

Umowa generalna z TP SA na świadczenie usług informatycznych została zawarta 12.05.1999 r. W ślad za nią zostały podpisane umowy wykonawcze obejmujące m.in. dostosowanie ZSIWZR do problemu AD-2000; rozbudowę mocy obliczeniowej i zasobów dyskowych środowiska systemowego; bezpieczeństwa i ciągłości przetwarzania danych dla wykonania prac związanych ze zmianami organizacyjnymi w ramach projektu "Nowa TP" oraz monitorowanie stanu bezpieczeństwa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Rachunkowością (ZSIWZR).

Opinie:

Opinie archiwalne (11):

Komentuj

Komentarze / 11

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: