Rozpoczyna się procedura badania, czy nie uchylić rezerwacji 1800 dla Aero2

Newsy
Opinie: 6

15 września 2017 r.UKE wznowiło postępowanie w sprawie rezerwacji z pasma 1800 MHz.

Chodzi o pasmo przyznane wcześniej dla CenterNetu i Mobylandu (obecnie: Aero 2) - częstotliwości z zakresu 1710 - 1730 MHz i 1805 - 1825 MHz. O wznowienie postępowania wnioskował T-Mobile.

Zgodnie z zasadami procedury administracyjnej, postanowienie o wznowieniu postępowania stanowi rozstrzygnięcie formalne, które otwiera właściwe postępowanie służące zbadaniu, czy zaszły przesłanki do wznowienia i do uchylenia rezerwacji Aero 2.

Wznowienie postępowania nie wpływa na rezerwację przyznaną Aero 2. Rezerwacja ta pozostaje w mocy i w oparciu o nią mogą być świadczone usługi telekomunikacyjne.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: