Alcatel-Lucent - Mobile Wallet Service

Newsy
Żródło: Alcatel-Lucent
Opinie: 0

Alcatel-Lucent zaprezentował kompleksową usługę „mobilny portfel” (Mobile Wallet Service — MWS), która umieszcza operatora sieci komórkowej w centrum nowego, mobilnego łańcucha płatności. Unikalne w branży rozwiązanie MWS udostępnia użytkownikom różne usługi, takie jak transfer pieniędzy między osobami, dokonywanie płatności, uczestnictwo w programach lojalnościowych i akcjach marketingowych przy wykorzystaniu technologii zbliżeniowej — a wszystko to w zaufanej sieci operatora. Wszystkie wymienione usługi działają na jednej platformie MWS, która może być elastycznie skalowana w zależności od zapotrzebowania użytkowników. MWS umożliwia także innym producentom opracowywanie i integrację nowych aplikacji za pośrednictwem interfejsu API Application Enablement.

Ta usługa „z półki” umożliwia użytkownikom realizowanie codziennych transakcji związanych z płatnościami, kuponami, punktami lojalnościowymi i kartami upominkowymi za pomocą telefonów komórkowych. Łącząc w jeden ekosystem banki, operatorów systemów płatności, aplikacje do obsługi płatności oraz duży wybór urządzeń dostępowych Alcatel-Lucent dał użytkownikom nowe możliwości, dzięki którym operatorzy mogą zwiększyć przychody, ograniczyć rotację abonentów i wprowadzić na rynek nowe usługi. Usługa MWS powstała w wyniku partnerstwa z firmą Clear2Pay, zawiązanego w celu opracowania mobilnej platformy płatności. Rozwiązanie to, rozszerzone o elementy do kompleksowej obsługi transakcji, obejmuje aplikacje do telefonów komórkowych, konto przechowujące środki finansowe i punkty lojalnościowe (SVA), bramy do systemów bankowych i operatorów kart płatniczych, łącza do systemów billingowych operatorów oraz różne urządzenia dostępowe do dokonywania płatności przez zbliżenie.

Usługa MWS oferowana jest w modelu hostingowym (Software-as-a-Service — SaaS) jako rozwiązanie „pod klucz”, które pozwala operatorom komórkowym na zajęcie centralnego miejsca w łańcuchu płatności przy bardzo małych kosztach początkowych. Ta innowacyjna platforma, wprowadzona na rynek w ramach przedsięwzięcia Alcatel-Lucent Ventures, może być dostosowywana poprzez tworzenie niestandardowych funkcji uwzględniających specyfikę poszczególnych rynków. Na przykład dla użytkowników w krajach rozwiniętych rozwiązanie może być ukierunkowane na komfortowe dokonywanie płatności za towary i usługi z wykorzystaniem telefonów komórkowych natomiast dla użytkowników z krajów szybko rozwijających się rozwiązanie MWS można dostosować tak, aby oferowało usługi zarządzania pieniędzmi za pośrednictwem urządzeń mobilnych, co wymaga wzmocnionych mechanizmów autoryzacyjnych.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: