CenterNet kupuje sprzęt Cisco

Newsy
Żródło: NFI Midas
Opinie: 0
Opinie: 0

CenterNet zawarł w dniu 29 czerwca 2009 roku umowe na dostawę, instalację i wsparcie serwisowe sprzętu z ATM S.A. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez ATM na rzecz CenterNet sprzętu firmy Cisco, związanego z siecią transmisji danych, niezbędnego do kontynuacji świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz zwiększającego bezpieczeństwo użytkowników. W ramach umowy, ATM zobowiązał się również do instalacji sprzętu w miejscu wyznaczonym przez CenterNet oraz zapewnienia wsparcia serwisowego sprzętu, na warunkach opisanych w Umowie.

Wartość umowy szacowana jest na kwotę 1.066.000 USD plus należny podatek.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: