CenterNet ma Disaster Recovery Center i styk z Orange

Newsy
Żródło: NFI Midas
Opinie: 0
Opinie: 0

22 października 2008 roku CenterNet podpisał porozumienie o współpracy z ATM. Porozumienie dotyczy dzierżawy powierzchni i urządzeń Zapasowego Ośrodka Przetwarzania Danych (Disaster Recovery Center) oraz dostarczenia spółce CenterNet usługi transmisji danych zapewniające styk z siecią Orange.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: