CenterNet zamawia kolejne systemy

Newsy
Żródło: NFI Midas
Opinie: 0

CenterNet zawarł umowę na wdrożenie i obsługę systemu obsługi klienta i rozliczania abonentów i rozliczeń partnerów z Comarchem. Umowa została podpisana 15 grudnia 2008 roku. Umowa dotyczy współpracy, w zakresie przeprowadzenia wdrożenia systemów informatycznych, a następnie świadczenia przez Comarch usług dostępu i obsługi do ww. systemów dla CenterNet. Umowa została podpisana na okres 5 lat. Prognozowana wartość kontraktu uwzględniająca przyrost bazy klientów to ok. 30 mln PLN.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: