Narodowy SZPoN zastąpi Teams, Meet, Zoom - także w szkołach

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
SZPoN zastąpi Teams, Meet, Zoom

Powstanie ogólnopolskiej rządowej platformy komunikacyjnej i e-learningowej na użytek administracji publicznej wszystkich szczebli umożliwiającej zdalne załatwianie spraw w urzędach m.in. w formie wideo-wizyty – zapowiedział w poniedziałek Marek Zagórski, sekretarz stanu do spraw cyfryzacji w KPRM.

 

Platforma o nazwie SZPoN (akronim od System Zdalnej Pracy oraz Nauki) przeznaczona dla urzędników i obywateli zgodnie z zapowiedzią ministra Zagórskiego ma zacząć działać od września br.

 

Platforma będzie umożliwiała różne formy zdalnego komunikowania się pomiędzy urzędnikami, w tym na przykład możliwość prowadzenia zdalnych szkoleń, spotkań etc. W tym zakresie SZPoN ma zastąpić używane obecnie w tych celach komercyjne platformy zdalnej komunikacji, takie jak Teams, Meet, Zoom i inne.

 

Równie ważne funkcjonalności systemu mają dotyczyć kontaktów na linii obywatel-urząd. Jedną z kluczowych możliwości wprowadzanych przez SZPoN ma stanowić wideo-wizyta w urzędzie, której zapis w formie pliku wideo będzie mógł być włączany do akt sprawy.

 

„Rozwiązanie to wpisuje się w zasadę cyfrowej domyślności, którą wprowadzamy w administracji publicznej. Oznacza ona przyjęcie prymatu cyfrowej wersji dokumentów urzędowych” – powiedział podczas konferencji Marek Zagórski.

 

SZPoN będzie umożliwiał pełną integrację z już istniejącymi rozwiązaniami cyfrowymi stosowanymi w administracji. Jego przewagą nad obecnie używanymi komercyjnymi platformami komunikacyjnymi ma być dostosowanie do specyficznych potrzeb konkretnych urzędów – będzie to rozwiązanie szyte na miarę, nie zaś adaptowane.

 

„Różne stosowane obecnie systemy są bardzo rozproszone. Brakuje jednego dedykowanego administracji publicznej rozwiązania, które docelowo byłoby zintegrowane z innymi już wykorzystywanymi oraz planowanymi systemami” – podkreślił Zagórski.

Jedną z zalet SZPoN ma być bezpieczeństwo. Dostępne na rynku narzędzia do zdalnej komunikacji i nauki nie zawsze spełniają wszystkie konieczne normy bezpieczeństwa. Nasze narzędzie będzie je gwarantować – powiedział minister Marek Zagórski.

SZPoN ma połączyć narzędzia do pracy zdalnej dla urzędników z platformą e-learningową umożliwiającą prowadzenie masowych szkoleń, a docelowo również umożliwiającą zdalną naukę w szkołach.

Budowa i wdrożenie SZPoN finansowane są z Funduszy Europejskich – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Ramowy budżet to 9,5 miliona złotych.

SZPoN będzie zawierał dwa moduły – do zdalnej pracy i zdalnej edukacji.

Pierwszy moduł SZPoN, czyli zdalna praca/wirtualny urząd, to:

  • narzędzie do telekonferencji z modułem video (połączenia wewnątrz i na zewnątrz organizacji, linki wysyłane e-mailem),
  • narzędzie do współdzielenia dokumentów, budowania list zadań oraz przydzielania ich innym osobom (np. w ramach jednego Departamentu lub Wydziału), tworzenia list spraw „do załatwienia” (tzw. „to do”) oraz integracji ich z kalendarzem,
  • moduł dla obywatela umożliwiający umawianie spotkań z urzędnikiem w celu załatwienia konkretnej sprawy.

Moduł umożliwiający zdalną naukę będzie umożliwiał publikowanie i odbywanie kursów skierowanych do poszczególnych grup pracowników urzędów (np. z zakresu dostępności cyfrowej dla redaktorów stron www), jak również do wszystkich pracowników konkretnego urzędu.

Przykładowe funkcjonalności tego modułu to m.in.:

  • narzędzie do tworzenia i edycji kursów,
  • rejestracja automatyczna (na podstawie danych użytkownika),
  • komunikacja na żywo,
  • grywalizacja,
  • planowanie wydarzeń LIVE,
  • system tworzenia i edycji ankiet,
  • system tworzenia i edycji testów.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: